7 tips om collega’s op een positieve manier te corrigeren

Leidinggeven is en blijft wel een dingetje… Zeker als je dat op een goede manier wilt doen. Hoe corrigeer je collega’s als je vriendelijk en opbouwend wilt leidinggeven? Deze zeven tips gaan je daarbij helpen.

 1. Stel heldere doelen en zorg dat iedereen ze kent.
  Vertaal lange termijn doelen bijvoorbeeld naar concrete wekelijkse acties. Vraag medewerkers dit ook zelf te doen. Zonder duidelijke doelen is het lastig corrigeren. Met gezamenlijke geformuleerde actiepunten is bijsturen vaak helemaal niet nodig.

 2. Organiseer de terugkoppeling vooraf
  Bespreek met medewerkers op welke momenten en welke wijze je complimenten zult geven en ook hoe je zult bijsturen. Wacht niet te lang maar doe het frequent zodat je in de regel over kleine problemen en kleine correcties spreekt met elkaar. Zo maak je de drempel om bij te sturen een stuk lager.

 3. Connect before you correct
  Een regel uit de opvoedkunde en ook nuttig voor wie streeft naar een positieve werksfeer. Het probleem met sommige leidinggevenden is dat je alleen hoort en ziet wanneer er iets misgaat. Maar advies krijgen van zo iemand leidt hooguit tot afweerreacties. Om te zorgen dat hun tips gehoord en gebruikt worden, moeten leidinggevenden vooraf werken aan een normale collegiale relatie.

 4. Gebruik een waarderende aanpak
  Een deelnemer aan een paneldiscussie zei: Ik voer iedere maand een-op-een gesprekken met iedereen in mijn team. Tijdens zo’n gesprek komt er van alles aan de orde. Ik laat in de eerste plaats duidelijk weten wat goed gaat. En ik bespreek op welk gebied ze volgens mij nog meer in hun mars hebben. Daar maak ik ook concrete afspraken over.
 5. Koppel niet terug, maar vooruit
  Je kunt veel tijd en energie verspillen aan terugkijken op gemaakte fouten. Belangrijker is meestal het stellen van de vraag: hoe zorgen we dat het de volgende keer wel goed gaat? Wat is daarvoor nodig? Dat maakt een feedback gesprek plezieriger en geeft motivatie voor verbetering.

 6. Hanteer een leerperspectief
  Managers die regelmatig woorden gebruiken als: leren, uitproberen en experimenteren maken het eenvoudiger voor hun medewerkers om ‘domme’ vragen te stellen en fouten toe te geven. Waardoor er vervolgens ook echt geleerd wordt. Laat ook regelmatig merken dat je zelf niet alles weet door vragen te stellen en niet altijd meteen zelf alle antwoorden te geven.

 7. Breng en haal
  Geef als leidinggevende niet alleen tips en adviezen aan je medewerkers maar vraag ook aan hen wat jij zelf beter kunt doen. Kom hier vervolgens op terug en vraag aan hen of zij progressie zien. Laat duidelijk merken dat iedereen in de organisatie, inclusief jijzelf, probeert om zichzelf steeds weer te verbeteren.

Positief leiderschap, dat klinkt een beetje dubbelop. Niemand streeft tenslotte naar negatief leidinggeven. Maar als ik de tips hierboven nog eens doorlees, denk ik: zo eenvoudig is het allemaal niet. Een slechte verhouding tussen managers en werknemers ontstaat razendsnel en vaak vanzelf. Terwijl positief leidinggeven een bewuste keuze vergt en dagelijkse overwinningen op jezelf.

Dan nog iets heel anders leuks:
Als spreker
 neem ik deel aan het Thuiswerk Summit! Inmiddels zijn we in volle gang met de voorbereidingen en lopen de aanmeldingen gestaag binnen. 

Als spreker ben ik in de gelegenheid gesteld om zelf ook belangrijke relaties uit te nodigen. Ik heb hiervoor 25 V.I.P. priority tickets beschikbaar. 

Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, dan kun je onderstaande link gebruiken:

https://www.thuiswerksummit.nl/deelnemers

In de VIP-code kolom dien je de volgende code in te vullen MML201 

LET OP! 

We hebben per Summit dagdeel plaats voor maximaal 500 deelnemers. Het is dus wel zaak dat je je zo snel mogelijk aanmeldt, dit om teleurstellingen te voorkomen.