Werkgever ben je voorbereid op de burn-out epidemie die eraan komt?

De coronacrisis en de onzekerheid over werk hebben de kans op burn-out bij medewerkers zó sterk doen stijgen, dat hele bedrijfstakken dreigen stil te vallen. Er is een naderende burn-out epidemie op komst waar massale uitval van arbeidskrachten geen uitzondering zullen zijn. Werkgevers moeten hier op voorbereid zijn en preventief hulp bieden. Stijgend ziekteverzuim is de eerste aanwijzing voor een forse toename aan burn-outs. Bye Bye Burnout heeft jarenlange praktijk ervaring in het begeleiden van bedrijven in de preventie van burn-out van werknemers. We kijken altijd graag hoe we samen het risico kunnen beperken en zo je werknemers mentaal gezond te kunnen houden.

Waarom juist nu?

 • Recent onderzoek toont aan dat 56% van de werkenden uit valt als ze nu geen ondersteuning krijgen. Niet alleen de waarneembare symptomen werden meegenomen, ook andere indicatoren die mogelijk wijzen op een aankomende burn-out werd rekening gehouden, zoals een afnemend analytisch vermogen en afnemend vermogen om te gaan met conflicten.
 • In juli bleek ook uit een door Maurice de Hond uitgevoerd onderzoek voor vakbond CNV dat de corona crisis een ‘ongekende aanjager is van stress op de werkvloer’. Vooral in de zorg en het onderwijs is de werkstress fors toegenomen, gevolgd door de dienstverlenende sectoren.
 • De verhoogde stress onder werkenden komt vooral door de thuiswerksituatie en de baanonzekerheid. Door de baanonzekerheid bespreekt de werknemers hun problemen niet met de werkgever en gaan ze soms zelfs overcompenseren.

Ben je voorbereid op een massale uitval van je personeel of arbeidskrachten?
Veel ondernemingen kunnen zo’n klap niet opvangen. Een burn-out patiënt is gemiddeld één tot anderhalf jaar niet inzetbaar. Bewustmaking van de omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gedragingen die stress veroorzaken om de burn-out af te wenden is de sleutel. Wacht je te lang met passende hulp, dan ben je een werknemer minstens een jaar kwijt.
In het beleid voor ziekteverzuim gaat doorgaans de meeste aandacht uit naar begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Terwijl wij geloven dat de grootste winst is te behalen met preventie van ziekteverzuim. Het is ook niet voor niets dat wij ons in onze communicatie focussen op het kostenplaatje van een uitgevallen medewerker door burn-out. Want waar veel coaches focussen op het resultaat, weten wij dat we de resultaten wel behalen. Voor ons is kennisdeling over de consequenties van niets doen vele malen belangrijker. Wij spreken jou als werkgever er ook echt op aan als we zien dat je steken laat vallen.

Wat kun je doen?
Met onze expertise en mijn eigen burn-out ervaringen helpen wij jullie graag ook in deze tijd. Hulp waar je wel baat bij hebt en de investering gegarandeerd terugverdient. Onze focus ligt met name op het voorkomen en oplossen van burn-out en stresspreventie door tijdig met de medewerkers in gesprek te gaan. We bieden landelijke dekking en hebben al veel werkgevers en werknemers met verschillende interventies succesvol begeleid bij het voorkomen en oplossen van corona gerelateerde stress en onzekerheid, overspannenheid door thuiswerken en burn-out.

Onze aanpak:

 • Wij helpen medewerkers cognitieve verandering door te maken met preventieve en curatieve hulp op een constructieve wijze.
 • Ons multidisciplinair team van coaches en trainers met ruime ervaring als burn-out en stress begeleider brengen hun eigen specialisaties en disciplines mee. Hierdoor kunnen we altijd intern schakelen en samenwerken wanneer dit ten goede komt van de organisatie en medewerkers met specifieke problematiek.
 • Bye Bye Burnout helpt managementteams in de organisatie op weg bij het eerder signaleren of voorkomen van stress en burn-out op de werkvloer. Want, voorkomen is nog altijd goedkoper dan genezen!
 • Vaste coach voor de begeleiding van medewerkers, passend bij de praktijk- of levenssituatie van de medewerker.

BBB-preventie en begeleidingstrajecten COVID:
Naast ons vaste aanbod
bieden wij i.v.m. COVID ook een ander aanbod aan. Simpelweg omdat de markt hierom vroeg.  

 • Traject 1: Eendaagse maatwerktraining Directie en Teamleiders €2.500,-
  • In deze workshop leren we bedrijven (In Company of middels Zoom) wat ze moeten doen om burn-out eerder te signaleren, juist nu iedereen vanuit huis moet werken, en hun teamleiders/ afdelingsmanagers daarop voor te bereiden en hoe om te gaan met de terugkomst van een werknemer met een burn-out. Doel is langdurige verzuim en de bijbehorende kosten te beperken. 

   Deze training die we binnen organisaties verzorgen is een passend vervolg op de workshop Stress preventie. Deze training is uitgebreid met meer juridische en beleidsmatige zaken en waarbij we ook in kunnen gaan op actuele casussen. Tijdens deze training gaat dieper in op organisatie specifieke thema’s en situaties waar managers nu tegenaan lopen op het gebied van preventie van stress en burn-out op de (thuis)werkvloer. Ook is sprake van terugkom-zoommomenten. Over de looptijd zal begeleiding van het management en advies op maat plaatsvinden.

 • Traject 2: Strippenkaart 25 uur – Vaste Verzuimcoach €3.000,-
  • Een van onze coaches zal op basis van een strippenkaart voor jullie gaan werken. Hiervoor zal een vaste dag per week beschikbaar zijn. Onze coaches zijn per direct inzetbaar voor de werknemers. Ruggenspraak gebeurt altijd via het Bye Bye Burnout team.
 • Traject 3 Begeleiding huidig verzuimdossier €1.000,-
  • Ons team begeleidt en adviseert in huidige verzuimdossiers. Dit versnelt de terugkeer van de zieke medewerker en verlicht de stress symptomen aanzienlijk.

Om verzuim op een totaal vlak de kop in te drukken adviseren wij werkgevers gebruik te maken van alle drie de geboden opties om zo een significante besparing te realiseren en werkplezier voor de werknemers ook op afstand te vergroten. De kosten van een uitgevallen medewerker (wat met een burn-out €120.000 per werknemer met een burn-out kost) is afgezet tegen de investering van een samenwerking met BBB. Een samenwerking met ons levert al gauw een rendement op van 1:7. Met andere woorden: WIJ VERDIENEN ONSZELF MET GEMAK 7X TERUG.

We kijken er naar uit samen het mentaal gezonde hoofd te bieden aan deze huidige omstandigheden. Graag plan ik alvast een telefonisch gesprek in om te verkennen welk traject het beste past en om vrijblijvend mee te denken.