Een langdurig zieke werknemer kost je meer dan een Tesla!

Een langdurig zieke werknemer kost je meer dan 450 euro per dag. Het is daarom van groot belang dat HR niet alleen het loon van de zieke werknemer dat de werkgever twee jaar lang verplicht moet doorbetalen meetelt. Ook de kosten van de vervanger, het inwerken van diezelfde medewerker en de re-integratie van de zieke werknemer vallen daar allemaal onder, als het verzuim langer dan 42 weken duurt. Bij een kortdurig zieke werknemer kost dit gemiddeld 250 euro per dag. Bijna de helft minder, maar nog steeds een godsvermogen. Wil je weten hoe die kosten etc. zijn opgebouwd, download dan even ons e-book

De hoogte van je ziekteverzuim in 3 stappen
Voordat de HR-afdeling in paniek raakt van de dagelijkse kosten van zieke werknemers is het van belang om de complete verzuimproblematiek in de organisatie in kaart te brengen. Exact om deze reden bieden wij onze MT Training aan. Want, niets is vervelender dan veel ziekteverzuim. Zeker als je dat ook nog op een relatief makkelijke manier kunt voorkomen, verlagen en oplossen. Daarom hebben al veel organisaties ons gebeld om hun hiermee te helpen. En gelukkig voor onze klanten is hun verzuimpercentage gemiddeld met 1.5% gedaald. En dat lijkt een laag getal, maar dat is omgerekend in een bedrag gemiddeld miljoenen aan kostenbesparing per organisatie!

Preventie levert besparing van 40 miljoen aan verzuimkosten
Veel aandacht gaat doorgaans uit naar begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Maar het ligt voor de hand dat preventie van ziekteverzuim vele malen belangrijker is, zo niet de belangrijkste pijler! Een preventieve verzuimaanpak vraagt om een goede analyse van het ziekteverzuim en de werk gebonden oorzaken daarvan.

Stappenplan bij ziekte: Wet Poortwachter
Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering Poortwachter ingesteld. Sinds deze inwerkingtreding hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces. De Wet verbetering Poortwachter laat namelijk in twee jaar tijd per week zien welke stap gezet moet worden. In mijn boek heb ik de Wet Poortwachter middels een helder schema uitgewerkt met de bijbehorende stappen. Alleen al hierom is dit praktische handboek verplichte kost en de 25,- meer dan de investering waard.

Wet Verbetering Poortwachter dossier
De Wet verbetering Poortwachter treedt bij langdurige zieke werknemers in werking vanaf dag 1. Gedurende de periode van ziekte en re-integratie is het belangrijk om een goed dossier bij te houden. Maar wat moet nou wanneer vastgelegd worden? 

Onderdelen van een verzuimanalyse zijn:

 • Beoordeling ziekteverzuimcijfers
 • Bevindingen van bedrijfsarts
 • Analyse met Arbo-instrumenten
 • Ongevalsanalyses
 • Exitinterviews

Na de analyse van ziekteverzuim en de oorzaken daarvan kan een volgende stap gezet worden: de aanpak van de voornaamste knelpunten. Dat kan zich uiten een in mix van uiteenlopende maatregelen.

Onderdelen van een verzuim aanpak kunnen zijn:

 • Een aanpak tot vermindering van werkdruk
 • Een regeling voor begeleiding van werknemers met schuldenproblematiek
 • Aanpak van fysieke belasting of gevaarlijke stoffen
 • Betere voorlichting

Met behulp van informatieve documenten en stappenplannen neemt Bye Bye Burnout werkgevers mee in het gehele analyse- en aanpakproces. Daarnaast kun je inspiratie opdoen met diverse praktijkvoorbeelden van bijvoorbeeld andere HR-experts. Zo kan verzuimpreventie ook duur zijn, maar verdien je die kosten later bijna gegarandeerd weer terug. 

Neem als voorbeeld de Nationale Politie. Zij investeerde in trainingen in het omgaan met geweld. De kosten van interventies bedroegen 3 miljoen euro, maar leverden 3 procent minder verzuim op, waardoor ongeveer 40 miljoen euro werd bespaard. Bij het invoeren van interventies om werkdruk te verlagen, is het dus van belang goed naar de kosteneffectiviteit te kijken. In bovenstaand voorbeeld zie je dus dat de investering dubbel en dwars terugverdiend is.

Consequenties voor het niet naleven van de verplichtingen
Als je te maken hebt met zieke werknemers, ben je dus als werkgever altijd verantwoordelijk én aansprakelijk als de poortwachtersverplichtingen (re-integratieverplichtingen) niet worden nagekomen. Dat kan leiden tot de consequentie dat een loonsanctie door UWV wordt opgelegd. De loondoorbetalingsplicht, de re-integratie-verplichtingen en het opzegverbod tijdens ziekte kunnen tot één jaar worden verlengd. 

Wat kost het je?

 • Een jaarsalaris (wordt meestal niet vergoed door de verzekeraar ondanks dat ze hier niet transparant over zijn)
 • Re-integratie-kosten: spoor-2 begeleiding, bedrijfsarts, casemanager, arbodienst
 • Hogere transitievergoeding, omdat het dienstverband langer duurt

Ik kan me goed indenken dat je wellicht veel vragen hebt, of je eens in gesprek wil met ons voor een specifieke casus in jouw organisatie. Speciaal daarvoor hebben wij een online spreekuur ingericht. Je kan dan met mij in gesprek (en in het geval juridische vragen, dan met onze arbeidsrecht advocaat Suzanne . Mocht je dit interessant vinden, dan kun je een gesprek hier inboeken.

Heel veel succes! 

Bron: XpertHR & Bye Bye Burnout