Boetes nieuwe Arbowet bij zieke werknemer

Wist je dat je een (hoge) boete(s) kunt krijgen als je niet zorgvuldig omgaat met zieke werknemers? Ik ga ervan uit dat je dit zeker weet, maar volledigheidshalve wil ik je daar in deze nieuwsbrief toch iets meer over vertellen. Zeker ook omdat per 1 juli 2018 de nieuwe Arbowet ingaat en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid je nu heel gemakkelijk een boete kan opleggen als je deze wet niet correct naleeft. Daar zit niemand op te wachten en jij als werkgever zeker niet.

 Laat ik eerst kort uitleggen wat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kort gezegd SZW) doet. De SZW is verantwoordelijk voor de naleving en de controle van de eerdergenoemde nieuwe Arbowet. Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te delen. Hieronder heb ik een overzicht van de boetes en de hoogte daarvan waar jij als werkgever mee te maken kunt krijgen.. Houdt er rekening mee, dit geldt dus ook in het geval je een zieke werknemer hebt met burn-out klachten.

 Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende boetes (bron: De Arbeidsrechtjurist van XpertHR Actueel zocht uit welke boetes kunnen worden opgelegd. Voor meer nuttige info verwijs ik graag door naar: www.xperthractueel.nl.).

Waarschuwing
Gelukkig geeft de Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of een eis tot naleving van de Arbowet. Mocht jij nou niets geen maatregelen nemen naar aanleiding van deze waarschuwing, dan pas geeft de Inspectie SZW een boete.

Er zijn echter ook gevallen  waarbij direct een boete wordt opgelegd, die heb ik hieronder duidelijk vermeld.

Boetes omtrent het basiscontract
Geen basiscontract                                                                                   € 1.500
(kan direct worden opgelegd)
Basiscontract niet compleet                                                                    € 750
Adviseren van de werkgever over de begeleiding van
werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet
opnemen in basiscontract.                                                                      € 750
De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen
in het basiscontract                                                                                  € 1.500
Boetes omtrent preventiemedewerkers
Niet laten bijstaan door één of meer deskundige
werknemers (preventiemedewerkers).                                               € 1.500
Boetes omtrent open spreekuur
Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een
open spreekuur.                                                                                        € 1.500
Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.                                € 1.500
Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek
te bezoeken.                                                                                              € 1.500
Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende
werknemers wanneer een ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging mist.                                                    € 340
Boetes omtrent second opinion
Geen mogelijkheid tot second opinion                                                 € 1.500
Het niet juist ter beschikking stellen van de
second opinion.                                                                                         € 750

Zoals je hierboven dus ziet, zijn het forse boetes en zit je zo aan een hoog bedrag, naast de kosten die je al hebt van een zieke werknemer. Wel degelijk iets om dus goed te regelen en niet te negeren om onnodige extra kosten te voorkomen. Veel zaken hoeven alleen maar contractueel opgenomen te worden, dat is een eenvoudig door te voeren handeling.

Wil je dit soort dingen binnen je organisatie goed geregeld hebben, maar je weet niet hoe, neem dan contact met me op want wij adviseren heel veel bedrijven hiermee. Wij kunnen je bedrijf goed helpen zodat de gezondheid van je werknemers en hierdoor verlaging van verzuim in je bedrijfsDNA ge-embedded gaat worden en je dus een flinke kostenbesparing kunt realiseren. Tot op heden door voorkoming van uitval of door snellere inzetbaarheid door uitval, maar vanaf nu dus ook door het voorkomen van dit soort boetes.

Lijkt mij interessant genoeg om het gesprek met me over aan te gaan. Ik ben in de zomermaanden flexibel en hierdoor op korte termijn in de gelegenheid om een kop koffie met je te gaan drinken.  Op mijn kosten………. Wil jij advies over het voorkomen van Burn-out of het sneller laten herintreden van je personeel? Of ben jij nog niet helemaal klaar voor de wet die vanaf 1 juli in werking zal treden.
Mail me dan nu voor een afspraak.

Voorkomen is nog altijd GOEDKOPER dan genezen.