Hoe voorkom je een loonsanctie van UWV en hou je je werknemer toch te vriend?

‘Mijn manager Hans is al twee jaar ziek en nu kreeg ik deze brief van UWV,’ Marloes gooit de brief op mijn tafel.

Als ik de brief vluchtig scan, zie ik staan dat Marloes een loonsanctie krijgt van UWV. Ze moet nog een jaar lang het loon van Hans doorbetalen.

‘Zeg maar wat ik moet doen. Ik weet het niet meer.’ Haar hoofd kleurt vuurrood. ‘Meneer wilde in het tweede spoor onderzoeken of hij muziekleraar kon worden. Kansloos natuurlijk, maar ik vond het best. Het heeft mij inmiddels zó veel geld gekost. Dit kan toch niet waar zijn?’

  • Hoe had Marloes dit kunnen voorkomen en hoe lossen we het op?
  • Wanneer krijg je een loonsanctie?
  • Vraagt je langdurig zieke werknemer een WIA-uitkering aan?
    UWV beoordeelt dan of je als werkgever genoeg hebt gedaan aan de re-integratie.
  • Zo niet? Dan legt UWV een loonsanctie op.

Wat zijn de gevolgen van een loonsanctie?
UWV kan, zoals het bij Marloes deed, je als werkgever verplichten om maximaal één jaar langer het loon van je werknemer door te betalen.

Als UWV de periode dat je verplicht bent om loon door te betalen verlengt, wordt ook automatisch het wettelijke opzegverbod bij ziekte verlengd.

Ontslag is dan nog niet mogelijk, terwijl dat onder ‘normale’ omstandigheden wel kan na twee jaar ziekte.

Hoe voorkom je een loonsanctie?
Het simpele en flauwe antwoord is: door je aan je re-integratieverplichtingen te houden en ervoor te zorgen dat je werknemer dat ook doet. Het is dus vooral zaak om je werknemer niet áltijd te vriend te houden, zoals Marloes deed. Hou je strak aan de verplichtingen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Tijdens de eerste twee ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat je zieke werknemer tijdelijk minder uren gaat werken of een aangepaste werkplek krijgt of ander werk doet, eventueel via detachering.

Wat als je al een loonsanctie opgelegd kreeg?
UWV liet in de brief aan Marloes weten wat zij nog moest doen aan de re-integratie van Hans, namelijk alsnog met succes een tweede spoortraject inzetten. De periode dat Marloes verplicht was om loon door te betalen kon korter worden als zij alsnog aan de eisen voldeed die UWV haar oplegde.

Zij schakelde nu een gekwalificeerd re-integratiebureau in die Hans door een arbeidsdeskundige liet onderzoeken. Ook gaf het bureau hem reële kansen, waardoor hij via het tweede spoor kon reïntegreren. Zo ging hij niet als muziekleraar aan de slag, maar wel als dataverwerker.

Marloes meldde haar acties bij UWV. UWV beoordeelde na 6 weken dat zij geen loon meer door hoefde te betalen.

Op mijn advies had Marloes ook een bezwaar ingediend tegen de eerste beslissing van UWV. Maar omdat de periode van één jaar verkort was tot twee maanden trok Marloes dat bezwaar in.

Dat gaat je dus veel geld kosten?
Het feit dat Marloes na de beslissing van UWV een ander re-integratiebureau heeft ingeschakeld, heeft haar inderdaad extra geld gekost. Ze koos een erkend bureau dat niet goedkoop was. Had zij het eerder ingeschakeld, ben ik ervan overtuigd dat het haar nog minder geld had gekost. Dan had zij ongetwijfeld na twee jaar wél aan haar re-integratieverplichtingen voldaan.

Het is trouwens niet altijd noodzakelijk om een ander bedrijf erbij te betrekken. Wel is het handig om een goede relatie te hebben met je Arbodienst of bedrijfsarts. Die kunnen in veel gevallen een groot deel van de verantwoordelijkheden overnemen. Maar als werkgever blijf je altijd eindverantwoordelijk.

Dus hoe zit het nou?
Hou je als werkgever strak aan de re-integratieverplichtingen en zorg ervoor dat je werknemer dat ook doet. Zorg voor goede begeleiding.

En nu?
Heb je toch een loonsanctie opgelegd gekregen?
Kijk naar de mogelijkheden om die zo beperkt mogelijk te houden.

Dit artikel is geschreven door Arbeidsrechtspecialist Suzanne Meijers. Met haar toestemming mogen wij deze inhoud met je delen. Wil je meer informatie over haar dienstverlening of haar E-book downloaden, ga dan naar: https://suzannemeijersarbeidsrecht.nl

Mijn naam is Mascha Mooy, CEO en oprichter van Bye Bye Burnout. Met Bye Bye Burnout helpen wij door heel Nederland – met inmiddels al steeds meer mensen – werkgevers die werknemers hebben met stressklachten of die simpelweg stress op de werkvloer willen voorkomen. Ons aanbod is geschikt van preventie tot herstel oplossing waarmee wij een significantie kostenbesparing van meer dan 100K per werknemer met een burn-out realiseren! Met ons 100 dagen traject behalen wij bizar goede resultaten en bij onze preventieworkshops is iedereen altijd – naast het serieuze gedeelte – aan het lachen. Want ook al is burn-out een zorgwekkend probleem, met een beetje humor in het leven is het een stuk aangenamer!