Burnout kost 120 K

By 20 December 2017#Burnout, #Kosten

Hoi

Afgelopen jaar heeft onder andere Zilveren Kruis berekent dat een burn-out 60.000 euro kost. Vanuit mijn ervaring als burn-out bestrijder & stress specialist + data vanuit onder meer het TNO, wil ik graag uiteenzetten waarom een burn-out bijna het dubbele kost: 118.000 euro.

Ten eerste

Zodra de medewerker uitvalt door ziekte wordt er zowel op organisatorisch, maar zeker ook op administratief en financieel vlak, veel van de werkgever verwacht. Er moet gezocht worden naar vervanging en de loondoorbetaling moet geregeld worden. In ons land is de werkgever verplicht om 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen aan de zieke werknemer. Werk je als werkgever met een CAO of is er in de arbeidsovereenkomst geregeld dat je bij ziekte het salaris gaat aanvullen, dan ben je daar ook nog toe verplicht. Daarnaast moet er voor de uitgevallen werknemer begeleiding gefaciliteerd worden en zal er een bedrijfsarts moeten worden ingeschakeld. Ook gaat de Wet Verbetering Poortwachter van start om een goede re-integratie te bevorderen. Gebeurt dit niet geheel volgens de regels, dan komen er boetes en sancties bij kijken. Tot slot ervaren de collega’s van de uitgevallen werknemer vaak een verhoogde werkdruk.

Opbouw kosten:
Werk gerelateerd ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld burn-out, kost werkgevers in Nederland 2,7 miljard euro per jaar[i]. Dit zijn alleen nog maar de kosten voor de daadwerkelijke verzuimdagen. Begeleiding, vervanging/externe inhuur, risico uitval collega’s en productieverlies komen hier bovenop. Dit maakt dus al inzichtelijk dat de verzuimkosten aantoonbaar hoger liggen dan alleen de loonkosten. Daarbij duurt een gemiddelde burn-out 242 dagen (uit cijfers blijkt dat een gemiddelde burn-out 9 tot 14 maanden duurt). Uitgaande van 255 werkbare dagen per jaar, zit je grofweg op een gemiddelde van 11 maanden afwezigheid/verzuim[ii].

Het TNO stelt dat een zieke medewerker 489 euro per werkdag kost en een leidinggevende of specialist 571 euro[iii]. We hebben het dan over het brutoloon met daarbovenop de werkgeverslasten. Als werkgever kun je uiteraard een verzuimverzekering afsluiten. Hiermee dek je de kosten van loondoorbetaling bij uitval van een medewerker. De kosten van zo’n verzekering liggen ongeveer tussen de 4% en 7% van de totale loonkosten op jaarbasis, met een starttarief van 120,- per werknemer per jaar. In het geval dat de werkgever deze verzuimverzekering goed geregeld heeft, is het stuk loondoorbetaling geregeld. Overige zaken als vervanging, begeleiding en re-integratie moeten echter ook geregeld en uiteraard betaald worden.

Hieronder een simpel rekensommetje:[iv]
Kosten gemiddelde medewerker:
Gemiddelde loonkosten:                              € 245 per dag
Verzuimkosten                                             € 244 per dag
Kosten per maand                                        € 10.777
11 maanden verzuim door burn-out:        € 118.547

Kosten leidinggevende:
Gemiddelde loonkosten                              € 321 euro per dag
Verzuimkosten                                             € 244 per dag
Kosten per maand                                        € 12.581
11 maanden verzuim door burn-out:        € 138.391

 Gemiddeld kost een werknemer met een burn-out dus MINIMAAL 118.000 euro. Als je een verzuimverzekering hebt die 100% van de loonkosten dekt vergoeden ze 242 dagen * € 321 = € 77.682 Aangezien het vaak de hoger geschoolde werknemers zijn die uitvallen, ben je sowieso € 138.391 – € 77.682  = 60.709 Euro kwijt! En daar komen dan nog de kosten voor de verzuimverzekering bovenop.

Als we dan ook nog kijken naar werknemers die ondanks hun stress toch gewoon doorwerken, heb je bovendien nog te maken met een gigantisch productiviteitsverlies dat kan oplopen tot 50%. Doordat er met stressklachten doorgewerkt wordt, wordt er  niet efficiënt gewerkt en hierdoor kost de werknemer alleen nog maar meer.

Voorbeeld kosten productiviteitsverlies:
Totale loonsom van de voorbeeldmedewerker is € 118.547. Productiviteitsverlies is 50% dus voor € 59.000 is het bedrijf aan het lijden op basis van die ene medewerker. Laat staan hoe hij andere medewerkers meetrekt of wellicht veel erger: er zijn nog meer medewerkers die stress ervaren of tegen een burn-out aanzitten! Dit zorgt weer voor andere risico’s zoals conflicten, verminderde focus dus slechtere beslissingen en wellicht wel ongelukken op de werkvloer. TNO heeft in een onderzoek aangetoond dat bijna 50% van de werkgevers de werkdruk als aandachtspunt heeft omdat het wel een probleem in de organisatie is. Het is ook terecht dat dit de aandacht heeft, want de gevolgen zijn immens en te kostbaar voor ieder bedrijf!

Middels bovenstaand artikel wil ik je niet nog erger laten schrikken dan wellicht nu al gebeurd is, maar ik wil je alleen maar erop wijzen dat werkstress en burn-out te kostbaar is voor je bedrijf om te negeren.

In ieder geval wens ik je meer dan fijne kerstdagen en een gezond 2018, maar ik hoop wel dat je bovenstaand meeneemt in je bedrijfsvoering voor het komende jaar! Werkstress is een steeds groter groeiend probleem, maar de oplossing is gelukkig dichtbij. Wil je weten hoe dichtbij? Kijk dan op www.byebyeburnout.nl of neem contact met me op.

Hele fijne feestdagen namens het hele team en geniet met volle teugen!

Liefs Mascha

PS: wil je bovenstaande berekening overnemen of gebruiken, vermeld dan even Bye Bye Burnout als bron, dat is wel zo netjes 😊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100294&att_Id=4911

[ii] http://arbo-online.nl/burn-out-kost-gemiddeld-242-verzuimdagen/

[iii] http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100294&att_Id=4911

[iv] http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100294&att_Id=4911