Wat kan een werkgever doen om te zorgen dat medewerkers gezond blijven werken?

Er is nog veel niet duidelijk over hoe besmetting met het Corona-virus precies plaatsvindt. Het is van belang dat de werkgever zich baseert op wetenschappelijk onderbouwde adviezen van erkende instituten zoals het RIVM. Denk aan handen wassen en 1,5 meter afstand houden. Per bedrijf zal in kaart gebracht moeten worden hoe dat in de werksituatie toegepast kan worden.

Uiteraard is het zaak om op het werk besmetting met het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. En bij thuiswerkende medewerkers  zijn passende maatregelen nodig om klachten door langdurig beeldschermwerk tegen te gaan.

Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden in de praktijk gebracht. Zo worden caissières in supermarkten extra beschermd door de klanten aan te sporen om te pinnen. En supermarkten hebben als aanvulling daarop schermen van plexiglas geplaatst tussen de klant en de kassamedewerker.

Gezond beeldschermwerk thuis

In het onderwijs en in administratieve, kennisintensieve en ICT- beroepen wordt momenteel massaal thuis gewerkt. Lang niet overal zal de thuissituatie daarvoor ideaal zijn. Zeker als dit thuiswerk lang gaat duren is het de taak van de werkgever om te zorgen dat het op een gezonde manier gebeurt.

Zo lijkt het aantrekkelijk en praktisch om met een laptop aan de keukentafel of op de bank te werken, maar op termijn zal dat gezondheidsklachten opleveren aan nek, schouders of armen. Als er meer dan twee uur op een dag beeldschermwerk gedaan wordt is het noodzakelijk dat er een volwaardige beeldschermwerkplek is.

De wettelijke eisen

In de periode vóór Corona gold dat een werkgever dat alleen mocht toestaan als hij zeker wist dat de werkplek op orde was. Hij kon dat in kaart brengen door de medewerker te vragen de eigen werkplek aan de hand van een vragenlijst te beoordelen, een foto daarvan te maken of om toe te staan dat een deskundige de werkplek kwam beoordelen.

Als dan bleek dat een werkplek niet aan de wettelijke eisen voldeed, had de werkgever twee opties: ofwel hij stond het thuiswerk niet toe en gaf de medewerker de opdracht op het bedrijf te komen werken, ofwel hij voorzag de medewerker van de middelen om tot een goede thuiswerkplek te komen.

Een plan maken met haalbare stappen

In de huidige Corona-crisis worden werkgevers overstelpt met uiteenlopende ingrijpende en onvoorziene kwesties rond Corona . Er kan niet van hen verwacht worden dat zij op stel en sprong alles geregeld hebben rondom gezond thuiswerk. Maar het is wel zaak dat zij een plan maken met haalbare stappen. Daarbij is het verstandig om eerst de nadruk te leggen op het voorkomen van langdurig werken. Dat kan al vrij eenvoudig door medewerkers die alleen over een laptop beschikken de mogelijkheid te bieden om een los toetsenbord, een muis en een laptopstandaard te bestellen. Dat vergt geen grote uitgaven en stelt medewerkers in staat om hun laptop eenvoudig om te zetten tot een geschikte beeldschermopstelling.

Op weg naar een thuiswerkbeleid

Zeker als het noodgedwongen thuiswerk maanden gaat duren, is alleen het voorkomen van langdurig werk met een laptop onvoldoende. Dan zal de werkgever een meer uitgewerkt thuiswerkbeleid moeten opstellen. Daarin zal ook gerichte aandacht moeten zijn op de stoel en bureau, stimuleren van voldoende beweging, enzovoort. Dat beleid kan later ook gebruikt worden voor het ‘plaats- en tijdonafhankelijk werken’ ná de coronacrisis.

Extra psychische belasting door thuiswerk

Tenslotte zal ook aandacht geschonken moeten worden aan de mogelijke extra psychische belasting door het thuiswerk. Thuiswerkende medewerkers willen nogal eens overmatig bewijzen dat zij productief zijn. Bij sommigen leidt dat tot een ongezonde prestatiedrang. Zij lopen dan het risico om altijd met hun werk bezig te zijn en rennen zichzelf voorbij.

Dat kan versterkt worden door ongeschreven regels in een bedrijf, die bijvoorbeeld dicteren dat er ook in de avonduren en het weekend snel op mailtjes gereageerd dient te worden. Op deze manier krijgt een medewerker nooit rust of afstand tot het werk. Dat kan de kortste weg zijn naar een burn-out . Daar komt nog bij dat thuiswerkers minder steun of begeleiding kunnen ontvangen van een leidinggevende of collega’s.

Tips voor leidinggevenden

Stimuleer, als het werk op het bedrijf doorgaat, dat in overleg passende maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd voor alle werksituaties met extra risico’s. Pleit bij thuiswerk in eerste instantie voor een regeling dat medewerkers die met een kale laptop werken, een los toetsenbord, muis en laptopstandaard kunnen bestellen. Dring op langere termijn aan op een uitgewerkt thuiswerkbeleid.

Wat zegt de wet?

De Arbowet rept niet over maatregelen bij een pandemie. Alleen is in algemene zin bepaald dat een werkgever de arbeid zodanig moet organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de gezondheid van de werknemers. 

Arboregelgeving voor beeldschermwerk

Maar Arbo regelgeving op het gebied van beeldschermwerk is wel van kracht, bijvoorbeeld als het gaat om het beeldscherm, de stoel, het bureau en de verlichting. Is dit niet in orde, dan mag de werkgever geen toestemming geven voor beeldschermwerk thuis dat langer dan twee uur per dag duurt.

Kortom: de werkgever is verantwoordelijk voor een beeldschermwerkplek thuis. Ook als het bedrijf geen officieel thuiswerkbeleid voert en het thuis werken alleen oogluikend wordt toegestaan. En ook als het door een pandemie noodzakelijk wordt gemaakt. Uiteraard voor zover redelijkerwijs van een werkgever kan worden gevergd.

Wil je nou wat meer weten over wat je nou exact wel en niet moet doen met langdurig verzuim en/of burn-out op de werkvloer? Koop gewoon m’n boek en je zult zien dat je dan (nog) slimmere keuzes gaat maken! In ieder geval geld besparende keuzes!