Waarom autonomie key is tijdens Corona

Afgelopen week las ik een artikel in de ScienceGuide met de titel ‘Non-conformistische docent kampt minder vaak met burn-out’ gebaseerd op een onderzoek van de Universiteit Nijenrode.

De universiteit heeft namelijk onderzoek gedaan onder 401 docenten in het basisonderwijs. Je weet wel, waar de werkdruk momenteel de pan uit rijst door het te kort aan leraren die er gewoon niet zijn en de hoge uitval vanwege burn-out. Dit onderzoek is gedaan om de relatie tussen de werkomgeving en burn-out te onderzoeken.

“Dit onderzoek heeft gekeken naar welzijn in relatie tot de werkomgeving van docenten in het onderwijs. Voor het onderzoek wordt burn-out gemeten aan de hand van emotionele uitputting. Daarnaast werd er ook nog een onderzoek gedaan naar het welzijn van docenten, het non-conformisme van leerkrachten en tot slot naar zelfeffectiviteit op vier belangrijke onderwijsgebieden: prestaties, ontwikkeling van vaardigheden, sociale interactie en stress.”

Wat een interessante conclusie is, is dat des te meer autonomie docenten opeisen – dus zelf bepalen op welke manier zijn les geven – des TE KLEINER de kans op een burn-out lijkt te zijn. Wanneer docenten zelf hun normen en methode kunnen toepassen dan zorgt dit voor meer rust en onafhankelijkheid.

Heb jij het gevoel dat jij je werk goed kunt uitvoeren en (of je nou werkgever of werknemer bent) goed tot je recht komt? Zo niet, ga absoluut het gesprek aan of voer veranderingen door zodat je meer rust krijgt! Nog beter: neem contact op met ons.

Hieronder zal ik je uitleggen waarom:
De persconferentie van afgelopen week liet voorzichtig doorschemeren dat we de rest van het jaar veelal vanuit huis dienen te werken en we met Zoom en Teams nu toch echt een manier hebben gevonden om dit mogelijk te maken. Autonomie, rust, onafhankelijkheid en stress
zijn veelvoorkomende thema’s die wij horen n.a.v Corona.

Vanuit Bye Bye Burnout bedachten wij dat het nieuwe werken misschien voor sommigen van ons ‘lastig’ is – omdat je geconfronteerd wordt met kinderen die je normaal minder ziet, videobellen, minder dagelijks fysiek contact met collega’s en andere mensen. Een andere invulling van je sociale leven. Het doet hoe dan ook een groot beroep op onze flexibiliteit.

Wij hebben onze huidige klanten gevraagd of er behoefte is aan wat ondersteuning of dat er advies nodig is via een Zoom call. Die gaven allemaal unaniem aan dat die behoefte er zeker is. Uiteraard zijn die gesprekken 100% vertrouwelijk. Velen hebben al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en zien wij positieve resultaten en een positief sneeuwbaleffect.

Daarom hebben wij nu besloten om deze gesprekken nu ook aan te bieden voor mensen die (nog) geen klant van ons zijn, maar wel wat behoefte hebben aan hulp.

Wat zou je kunnen vragen?

  • Je kan bijvoorbeeld vragen stellen over hoe om te gaan met het nieuwe werken
  • Hoe je van de vijfde versnelling kan terugschakelen naar een tandje lager
  • Hoe je op afstand je werknemers gemotiveerd kunt krijgen
  • Hoe je in de gaten kunt krijgen als er een medewerker last van zoom-stress krijgt door het op afstand werken

of

De mentale gezondheid van iedereen vinden wij minstens zo belangrijk als fysiek.

Wil jij ook zo’n gesprek, neem dan een kijkje op mijn site of stuur een bericht.