Snel weer aan het werk zorgt juist voor meer uitval

Meer dan de helft van de werknemers werkt door bij ziekte. Ruim 1 op 5 meldt zich bij ziekte sneller beter dan voorheen. Bijna een kwart van de werkgevers zet zieke mensen hier ook toe aan. En ruim de helft van de werkgevers vraagt zieke werknemers naar de aard en oorzaak van de ziekte. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 2600 werkenden.

Reden voor dit schadelijke gedrag van werkgevers zijn de personeelstekorten. Die worden nog erger door het ziekteverzuim. Dat is in een jaar tijd opgelopen van 4,4 naar 4,8 procent gemiddeld.

Forceren werkt averechts

Maar het ‘forceergedrag’ van steeds meer werkgevers zorgt alleen maar voor meer & langere ziekmeldingen. Zeker in een tijd waarin psychisch verzuim de grote boosdoener is. Bijna de helft van de werkgevers vindt een ziekmelding bezwaarlijk door de personeelskrapte. En meer dan de helft van de werknemers werkt daardoor vaker dan voorheen door bij ziekte.

Bijna 1 op de 10 ondervraagden zegt langer ziek te zijn als de werkgever druk uitoefent om weer snel te komen werken. Bij 71 procent heeft druk vanuit de werkgever geen effect op de duur van de ziekmelding. Wij adviseren soms toch echt werkenden die ziek zijn om zich ook echt een paar dagen ziek te melden omdat dit ‘langdurig verzuim voorkomt’. Neem echt even goed de tijd om beter te worden dan halfbakken met weinig energie achter je pc te kruipen.

Vragen naar aard en oorzaak mag niet

Toch zet een kwart van de werkgevers zieke werknemers steeds meer onder druk om snel weer aan het werk te gaan. Hierbij zou 28 procent ook externe bureaus inschakelen. Ook wordt ruim de helft van de ondervraagden door de werkgever gevraagd naar de aard en oorzaak van de ziekte. Dit is wettelijk niet toegestaan. Werknemers hoeven helemaal geen antwoord te geven op deze vraag. Volgens de Arbowet mogen alleen bedrijfsartsen dergelijke vragen stellen. De antwoorden mogen ze niet delen met werkgevers. Maar uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de ondervraagden niet weet wat zijn of haar rechten zijn bij ziekmeldingen.

Werkdruk, werkstress en de rol van het MT

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, werkdruk en pesten. Het leidt tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en minder (of helemaal geen) plezier in je werk. Tijdens onze MT workshop krijg je tips hoe je als MT of Directie optimale invloed kunt uitoefenen op het verzuimbeleid en een actieve bijdrage kan leveren aan minder werkdruk en werkstress waardoor je een gezondere werkomgeving kunt creëren.

Investeer liever in preventie

Behalve teveel druk om snel weer te komen werken nemen veel werkgevers ook verkeerde maatregelen om te zorgen dat meer mensen kunnen doorwerken. Dat vindt ik absoluut niet slim. In een tijd waarin stress ziekteoorzaak nummer 1 is, zouden werkgevers zo veel mogelijk moeten investeren in het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van de werksfeer. Maar een meerderheid van de bevraagde medewerkers is nooit gevraagd wat ze nodig hebben om gezond te blijven werken. Ook neemt 4 op elke 10 werkgevers geen maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en 45 procent doet niets om de veiligheid op het werk te verbeteren. Schaamtevol, maar dan ook echt schaamtevol! 

Werkgevers zijn nu vooral druk met zieke werknemers weer forceren te werken en doen weinig aan preventie. Preventie moet het sleutelwoord van 2023 worden. Gelukkig hebben wij meerdere preventie oplossingen zoals onze stress preventie workshop voor complete afdelingen en onze preventieve individuele Burnout Battle.

Let op het domino-effect

Oplopende verzuimcijfers bij hoge werkdruk kunnen zorgen voor een domino-effect. Omdat steeds meer mensen uitvallen door ziekte moeten steeds minder mensen hetzelfde werk doen. Die hebben daardoor een grotere kans om zelf ook uit te vallen door werkdruk, overspanning en infectieziektes. De arbodiensten geven daarom aan dat het ‘essentieel’ is om personeel veilig en gezond aan het werk te houden. Preventieve maatregelen kunnen daarbij helpen. Die kunnen per branche verschillend zijn, maar noodzakelijk zijn ze zeker wel!

Wil je hier nou eens verder over in gesprek, neem dan contact met me op voor een advies toegespitst op jouw organisatie.