Het ene verzuim is toch echt het andere niet

Hoeveel ziekteverzuim is er onder werkend Nederland? De percentages lopen op, richting 5 procent in 2022. Met aanzienlijke pieken en dalen per maand, blijkt uit cijfers van de arbodiensten ArboNed en Human Capital Care. Maar dat is het verhaal niet. In sommige bedrijfstakken, met name het midden- en kleinbedrijf gaat de stijging veel sneller. Dat komt vooral omdat steeds meer mensen langdurig uitvallen.

Twee grote arbodiensten, ArboNed en Human Capital Care geven aan dat in november 4,8 procent van de werknemers bij aangesloten bedrijven uitviel door ziekte. Dat is een fors percentage.

Domino-effect

Toch was het ziekteverzuim volgens Arbo Unie in heel 2022 ruim 30 procent hoger dan het jaar ervoor. Volgens meerdere zorgverzekeraars komt dat door corona, griep en het nijpende personeelstekort. Hierdoor neemt de werkdruk bij de overgebleven collega’s toe, waarna zij ook meer kans lopen om uit te vallen door ziekte. Dat domino-effect is steeds vaker te zien in bedrijven. Als een organisatie kampt met te weinig personeel zorgt dit voor extra werkdruk bij de huidige werknemers. Hierdoor vallen op den duur werknemers uit, wat vervolgens de werkdruk bij andere werknemers nog meer opvoert.

Werkdruk blijft erg belangrijk

Ikzelf verwacht dat de hoge werkdruk van werknemers ook dit jaar belangrijk onderwerp van zorg en aandacht is. Een kwart van de mkb-ondernemers maakt zich nu al zorgen over de gezondheid van de medewerkers. Die zorgen zouden moeten beginnen met een duidelijk onderscheid maken tussen verzuim dat waarschijnlijk van korte duur is en langdurig verzuim.

Als iemand griep heeft, heb je de plicht om iemand naar huis te sturen om ook de rest van je personeel te beschermen. Langdurig verzuim vraagt om een andere vorm van aandacht. Dan is het van belang dat het contact goed blijft en dat er een plan van aanpak wordt gemaakt voor terugkeer naar de werkvloer.

Ziekteverzuim kan makkelijk langer duren

Het onderscheid tussen verzuim dat van korte duur zal zijn, zoals een griep en langdurig(er) verzuim is niet altijd even makkelijk te maken. Maar zeker als die griep langer duurt dan enkele weken is er reden voor extra aandacht en zorg. Vooral op mentale en psychische factoren, zoals werkdruk en werkstress. Want psychische klachten zorgen ervoor dat steeds meer mensen uitvallen, terwijl dit in veel gevallen met de juiste en tijdige hulp kan worden voorkomen. Dit blijft maatwerk. Een belangrijke reden om scherp te blijven op langer durend ziekteverzuim. Ook andere arbodiensten, waaronder Arbo Unie beamen het domino-effect. Ze benadrukken dat verzuim door psychische oorzaken nog belangrijker zal worden dit jaar.

Stimulerende taak werkgevers

Ik adviseer werkgevers om in gesprek te gaan met de werknemers over hoge werkdruk. Alleen op die manier kan je voldoende een vinger aan de pols houden bij werknemers en kan je op tijd kijken hoe je de werkdruk kan verdelen om langdurige uitval te voorkomen. Hierbij speelt nog iets mee: schaamte. Meer dan de helft van de werkenden die bij ons in de praktijk komen zegt zich schuldig te voelen als ze zich ziekmelden. De helft van de ziekmeldingen heeft dus al een voorgeschiedenis.

Werkdruk, werkstress en de rol van het MT en HR

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, werkdruk en pesten. Het leidt tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en minder (of helemaal geen) plezier in je werk. Tijdens onze MT-training krijg je tips hoe het MT en HR optimale invloed kan uitoefenen op het beleid en een actieve bijdrage kan leveren aan minder werkdruk en werkstress. Een absolute aanrader als je nou voor eens en altijd de verzuimproblematieken door burn-out en werkstress wilt aanpakken!

Meer informatie? Direct contact met ons opnemen is altijd sneller!