Wat is het verschil tussen coach, counselor, psycholoog en psychiater?

Een coach, een counselor, een psycholoog en een psychiater kunnen mensen mentaal ondersteunen. Bij wie je het best terecht kunt, hangt af van persoonlijke doelen en de problematiek die er speelt.

Wat is een coach?

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om de cliënt een positief veranderingsproces te laten doormaken. Een coach helpt om sneller doelen te bereiken op gebieden in het leven waar jijzelf of je werknemers een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Zoals minder stress, ander werk, een fijne relatie of meer zingeving. Een coach kijkt samen met de cliënt hoe die met nieuwe strategieën toekomstige situaties beter kan aanpakken. De coach onderzoekt kwaliteiten van de cliënt en daagt uit om grenzen te verleggen. Een coach behandelt in principe geen psychische aandoeningen alhoewel we dat helaas in de praktijk nogal eens tegenkomen. Bij Bye Bye Burnout werken wij in een dergelijke situatie altijd samen met een geregistreerde specialist om een verergering van klachten te voorkomen. Een coaching traject is kortdurend en laagdrempelig. Als iemand naar een coach gaat en er een link is met werk of gezondheid, zijn er enorm veel mogelijkheden om het traject (deels) te laten vergoeden. Voor vragen hierover neem dan even contact met ons op. 

Wat is een counselor?

Bij coaching zoekt de cliënt in principe zelf naar aanvaardbare veranderingen en de coach begeleidt dat proces. Bij counseling richt de counselor zich ook op de onderliggende problemen. Een counselor onderzoekt samen met de cliënt waar het probleem in het verleden is ontstaan en kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen veranderd of opgelost kunnen worden. Counseling is een vorm van hulpverlening. Een counselor geeft geen adviezen, maar stelt open vragen om mensen zelf onderzoek te laten doen. Je gaat er als counselor vanuit dat cliënten de antwoorden zelf in zich hebben opgeslagen. Counselors hebben een focus op het levensverhaal dat de cliënt zichzelf vertelt: dat persoonlijke verhaal bevat veel onontdekte patronen die in het hier en nu een rol spelen. Ook de relatie tussen lichaam en ‘hoofd’ is een belangrijke focus van counselors.

Een counselor behandelt net als een coach geen psychische aandoeningen. Net als een coaching traject is een counselingstraject kortdurend en laagdrempelig. Counseling wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wat is een psycholoog?

Psychologische zorg richt zich op het voorkomen en behandelen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Psychologen met (of onder regie van een ggz-professional met) een BIG Registratie (deze registratie is verplicht om als zelfstandig psycholoog te werken) kunnen mensen met psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen of persoonlijkheidsstoornissen classificeren en behandelen.  Bij milde psychische problemen kan het traject bij een psycholoog kortdurend zijn, maar het is ook mogelijk om langere tijd onder psychologische behandeling te blijven. Noodzakelijke zorg binnen de ggz wordt vergoed door de basisverzekering. Verschillende andere vormen van psychologische zorg kan eventueel worden vergoed via een aanvullende verzekering. 

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in geestesziekten. In tegenstelling tot een psycholoog, die een opleiding in de psychologie heeft gevolgd, heeft een psychiater geneeskunde gestudeerd. Na de artsenopleiding volgt nog een specialisatie in de psychiatrie, dit duurt vier jaar. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor artsen. Een psychiater behandelt mensen met psychische stoornissen. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaak van de mentale problemen, en stelt vervolgens samen een behandelplan op. Dit behandelplan bestaat uit meerdere gesprekken en ook de omgeving van de cliënt wordt in de behandeling betrokken. Daarnaast kunnen medicijnen worden voorgeschreven, iets waartoe een psycholoog niet bevoegd is. De problemen die een psychiater behandelt zijn vaak ernstiger van aard dan die waarvoor een psycholoog geraadpleegd kan worden. De personen die psychiatrische hulp krijgen, blijven meestal dan ook langer onder behandeling.

Welke hulp bij burn-out?

In de praktijk zie je dat burn-out nu nog niet behandeld wordt door een vast specialisme. Zelf ben ik voorstander voor coaching van mensen met een burn-out door een coach. Het is ook niet voor niets dat wij bij Bye Bye Burnout werken met geregistreerde coaches die aangesloten zijn bij een erkende branchevereniging. Daarnaast werken wij met een vaste externe schil van o.a. psychologen en hebben wij een netwerk van psychiaters en bedrijfsartsen en arbodiensten tot onze beschikking. Op deze manier boeken wij al 10 jaar uitstekende resultaten. Het is mijn inziens ook niet nodig om bij een burn-out naar zwaarder geschut te gaan. Bij andere problematieken wellicht wel, maar bij sec een burn-out dus niet. Onze coaches zijn zeer bekwaam om dit binnen een termijn van een aantal maanden adequaat op te lossen. 

Wil je meer weten over waarom het ons nou wel lukt om cliënten binnen 100 dagen weer duurzaam aan het werk te hebben en ze binnen die termijn zich ook weer goed voelen over zichzelf te laten voelen, neem dan eens een kijken op onze pagina waar andere partijen je al voor zijn gegaan of bel me gewoon. Ik vertel het je graag!