Tips voor werknemers die bang zijn voor de Bedrijfsarts

Dit artikel is met name interessant voor werknemers. Het gaat over de do’s en dont’s bij de bedrijfsarts en de eventuele angsten waar werknemers tegenaan lopen als er een oproep komt om bij de bedrijfsarts te verschijnen.

Meest gestelde vragen die mij gesteld worden omtrent de bedrijfsarts: 

Een oproep voor een afspraak bij de bedrijfsarts is voor de meeste mensen al genoeg om dagenlang in de stress te zitten over wat er nu weer gaat gebeuren. Het gesprek bij de bedrijfsarts is een dialoog en dat betekent dat jij ook vragen mag stellen. Bijvoorbeeld over welke informatie er naar je werkgever gaat. Het beste kun je dit vragen voordat je jouw verhaal doet. Dan kun je namelijk nog beslissen om bepaalde zaken niet te vertellen.

Hoe kun je nou het beste een gesprek voorbereiden en wat zou je kunnen vragen. Hieronder leg ik het kort uit. Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, zal je soms al binnen een week uitgenodigd worden. Het kan ook langer duren.

Wat is een bedrijfsarts?
Een dokter die door je werkgever betaald wordt om te beoordelen of jij wel of niet kunt werken.

Hoe doet hij dat?
Dat doet hij of zij door jou uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dat gesprek stelt hij een aantal vragen en inventariseert hij jouw klachten. Van dat gesprek gaat een rapportage naar je werkgever. Het is dus verstandig om je van te voren af te vragen wat dit voor jouw situatie precies betekend.

Is het wel verstandig om je hele hebben en houwen bij de bedrijfsarts op tafel te leggen?
Nee, ik zou me alleen houden op de feiten en de diagnose burn-out en de relevante dingen die je op dit moment ervaart. Heb je echter andere klachten die meespelen, maak dat zeker bespreekbaar.

Hoe ziet de bedrijfsarts zijn rol in jouw burn-out?
De bedrijfsarts moet beoordelen of je weer aan het werk kunt en hoe ziek je bent. Hij is de schakel tussen jou en HRM. De bedrijfsarts heeft een adviserende functie, maar zijn mening is wel leidend. Ben je het niet eens met zijn advies, dan kun je een second opinion opvragen. Wil je meer informatie hierover of je weet niet of een second opinion nodig is, mail ons dan en we kijken even met je mee.

Wie betaalt de bedrijfsarts voor zijn werkzaamheden?
De werkgever betaald de kosten van de bedrijfsarts.

Kun je de bedrijfsarts vertrouwen?
In principe is er geen reden om de bedrijfsarts niet te vertrouwen.

Is de bedrijfsarts in een positie om jou te helpen?
Jazeker, voor hem is het ook belangrijk om een kloppend en adequaat advies te geven.
De bedrijfsarts moet met jou een vertrouwensband opbouwen om jou goed te kunnen beoordelen. Bij vertrouwen hoort openheid en eerlijkheid. Hij zal dus niet snel tegen jou liegen over welke informatie hij doorgeeft aan je werkgever. Hij heeft daar namelijk geen belang bij.
De bedrijfsarts wordt weliswaar direct of indirect – afhankelijk van de constructie die je werkgever daarvoor kiest – door jouw werkgever betaald, maar dat wil nog niet zeggen dat hij alle informatie over jou doorgeeft aan je werkgever. De bedrijfsarts heeft namelijk net als bijna alle andere artsen een beroepsgeheim.

Twijfel je over wat je wel en niet zult vertellen? Vraag dan welke informatie naar de werkgever gaat, desnoods vraag je een kopie van de communicatie van de bedrijfsarts aan de werkgever.

Tips en adviezen voor je gesprek met de bedrijfsarts:

Bereid je gesprek met de bedrijfsarts voor
Concentratie- en geheugenproblemen zijn normale symptomen van een burn-out.
Deze problemen kunnen erger worden op momenten dat jij je onder druk gezet voelt. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de bedrijfsarts. Bereid daarom je gesprek met de bedrijfsarts voor. Hierbij kun je aan de volgende zaken denken:
Een lijst met de vragen die je wilt stellen;
Een lijst met al je gezondheidsklachten;
Een lijst met behandelingen die je ondergaat via de huisarts of psycholoog; 

Als je het gesprek goed voorbereidt, hoef je je minder druk te maken om het gesprek. Je weet zeker dat je geen belangrijke zaken vergeet te bespreken.

Wees duidelijk over je beperkingen tegen de bedrijfsarts
Waar je tegen je collega’s niet alle details over je beperkingen hoeft te vertellen, is het bij de bedrijfsarts belangrijk dit juist wel te doen. De bedrijfsarts kan jou beter beoordelen en beter meedenken met jouw re-integratie als hij goed weet wat jouw beperkingen zijn.

Bedrijfsartsen zijn geen psychologen en bijna nooit experts in burn-out. Daardoor kunnen ze soms onbewust beoordelingsfouten maken. Jij kunt ervoor zorgen dat de bedrijfsarts jou kan helpen door duidelijk aan hem te vertellen wat jij wel en niet kunt. Datzelfde geldt voor wat jij wel en niet ziet zitten.

Geen gehoor geven aan een oproep voor de bedrijfsarts
Wanneer je niet naar de afspraak gaat, kan je werkgever oordelen dat je niet meewerkt aan je re-integratie. Er bestaat de mogelijkheid dat je werkgever loon gaat inhouden op het moment dat je niet meewerkt aan je re-integratie.

Een door de bedrijfsarts aanbevolen behandeling weigeren
Jij en je werkgever zijn samen verantwoordelijk voor jouw re-integratie. De werkgever moet ervoor zorgen dat jij kunt re-integreren en jij bent verplicht daaraan mee te werken.

Als de bedrijfsarts een extern behandel traject voorstelt, is het het beste als je je daar goed in verdiept. Bekijk het voorgestelde traject op internet of vraag om een folder. Dit soort trajecten zijn meestal specifiek voor de behandeling van burn-out en worden (in de meeste gevallen) door de werkgever betaald. De werkgever heeft er immers belang bij dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.

Mocht je het voorgestelde traject echt niet zien zitten en je besluit te weigeren hier aan mee te werken, bedenk je dan goed wat de gevolgen kunnen zijn. Je kunt gekort worden op je loon en als je na twee jaar nog niet volledig hersteld bent, kan het UWV besluiten dat je niet in aanmerking komt voor een WIA uitkering.

Mijn naam is Mascha Mooy, CEO en oprichter van Bye Bye Burnout. Met Bye Bye Burnout helpen wij door heel Nederland – met inmiddels al steeds meer mensen – werkgevers die werknemers hebben met stressklachten of die simpelweg stress op de werkvloer willen voorkomen. Ons aanbod is geschikt van preventie tot herstel oplossing waarmee wij een significantie kostenbesparing van meer dan 100K per werknemer met een burn-out realiseren! Met ons 100 dagen traject behalen wij bizar goede resultaten en bij onze preventieworkshops is iedereen altijd – naast het serieuze gedeelte – aan het lachen. Want ook al is burn-out een zorgwekkend probleem, met een beetje humor in het leven is het een stuk aangenamer!