Aangeven van grenzen op de werkvloer

In Nederland wordt dagelijks nog te weinig aandacht besteed aan werkstress. Werkstress kun je het beste omschrijven als stress op de werkvloer n.a.v. bijvoorbeeld een functie waar veel stress bij komt kijken. Werkstress wordt nog te weinig herkend door werkgevers, maar ook door de werknemers.

Cijfers
Momenteel besteedt nog niet de helft van de werkgevers tijd aan werkstress, terwijl toch één op de vier mensen stressklachten heeft en 16% van de werknemers zelfs met burn-out klachten kampt! Dit getal is sterk stijgend overigens!

Kosten
Los van het feit dat een burn-out vreselijk is om te hebben, is het ook nog eens heel erg kostbaar. Een gemiddelde burn-out kost een werkgever een dikke 120.000 euro https://www.byebyeburnout.nl/burn-out-kost-120-000-euro/

Dat heeft met verschillende factoren te maken. Een deel van dat geld gaat op aan uitbetaling van de zieke werknemer, inhuur van een tijdelijke kracht om het werk op te vangen, de verhoging van de werkdruk bij de overige collega’s en daardoor ook weer uitval en zo zijn er nog wel meer dingen op te noemen.

Twee soorten stress
Er bestaan in feite twee soorten stress. Positieve stress en negatieve stress. Positieve stress ervaar je als je bijvoorbeeld een deadline moet halen. Je raakt gemotiveerd en excited. Negatieve stress ervaar je als de druk te hoog is en je bijvoorbeeld te weinig ondersteuning krijgt. De draaglast is dan te hoog.

Rol werkgever
Vanuit de rol van werkgever, kun je op verschillende manieren naar stress kijken. Je hebt het financiële component, maar ook is er een sociale kant die je kunt bekijken. Financieel gezien ligt er een enorme druk op de sfeer op het werk want je wilt als werkgever namelijk dat er zoveel mogelijk geld wordt verdiend. De werknemer moet in feite in zo min mogelijke tijd, zoveel mogelijk werk verzetten.

Als je het bekijkt vanuit de sociale kant, dan is het belangrijk dat een werknemer hulp krijgt bij problemen, er naar hem/haar wordt geluisterd en dat hij/zij serieus wordt genomen. Als je als werkgever dit op een correcte manier doet, dan zie je dat de werknemer meer plezier in zijn werk gaat krijgen.  Met als gevolg dat de werknemer op alle fronten zal verbeteren en dit is uiteraard weer goed voor de werkgever.

Stress wordt genegeerd
Wat momenteel nog wel een uitdaging is op de werkvloer, is dat mensen hun stress negeren. Ze zijn niet goed in het managen van emoties en het aangeven van grenzen. Dingen blijven onbesproken en dit kan tot vervelende gevolgen leiden. De werkgever zou hier een initiatief kunnen nemen, maar ook dit staat nog in de kinderschoenen.

Als een werknemer dan uiteindelijk zijn grenzen of emoties aangeeft bij een leidinggevende wordt dit vaak gezien als falen, terwijl het eigenlijk heel erg dapper is wat de werknemer doet. Een werknemer moet dus over een heleboel obstakels heen om dus aan te geven bij een leidinggevende wat hem/haar dwars zit.

Als je werknemer stress ervaart, zal hij/zij zich pas na een tijdje hier bewust van worden en gefrustreerd raken omdat de stress aanhoudt. Het lichaam zal signalen afgeven en zal de medewerker zich vaker ziekmelden. Je doet eigenlijk pas wat als je het echt begint te merken. Voor de werkgever is dit wel een belangrijk signaal om in de gaten te houden en juist daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te treden en te blijven om ergere klachten en uitval te voorkomen.

Bye Bye Burnout
Ons team kan werkgevers hierin trainen en adviseren en dat zou bijvoorbeeld kunnen bij onze Lunch&Learn: https://www.byebyeburnout.nl/lunch-learn/

Het zou het mooiste zijn als iedere werkgever / HR Manager / Leidinggevende stress leert te herkennen en actief leert om stress tegen te gaan. Dat je bij wijze de stress ombuigt in iets positiefs en je de werknemers ook de ruimte geeft om hun grenzen aan te geven zonder hier direct een waardeoordeel aan te hangen. De manager hoeft maar een paar minuten per dag aan zijn werknemer te besteden, hem/haar even aanhoren, problemen die er spelen te bespreken en goed te luisteren naar de werknemer. Op die manier verlaag je de drempel en je laat zien dat je de werknemer serieus neemt. Hierdoor zal de stress grotendeels opgelost kunnen worden! Wil je hier meer over leren, huur ons dan in voor een workshop: https://www.byebyeburnout.nl/workshop/