Werknemers vakantiedagen laten opnemen

Burn-out op de werkvloer blijft een erg actueel thema. Werkstress staat op nummer één als het aankomt op werk gerelateerd verzuim. We zien dat stress en daaraan gerelateerd ziekteverzuim de laatste jaren alleen maar toeneemt. Het blijkt voor veel organisaties echter lastig daar grip op te krijgen. De gevolgen? Overbelasting, overspannenheid, stress en uiteindelijk langdurige uitval door burn-out. Ik heb jaren geleden als gevolg hiervan Bye Bye Burnout opgericht. Met onze expertise en mijn eigen burn-out ervaringen helpen wij organisaties graag op weg bij het eerder signaleren, of beter nog, voorkomen van stress en burn-out op de werkvloer. Want, voorkomen is nog altijd goedkoper dan genezen!

Wij zijn dé partij om mee samen te werken als het gaat om het voorkomen of oplossen van stress en burn-out op de werkvloer en bieden een duidelijk route richting herstel en preventie.  We bieden landelijke dekking en hebben al veel werkgevers en werknemers met verschillende interventies succesvol begeleid bij het voorkomen en oplossen van stress, overspannenheid en burn-out. Wij gaan voor een hoge mate van kwaliteit & checken continu wat de medewerker nodig heeft om uitval te voorkomen of herstel te bevorderen.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit coaches en trainers met ruime ervaring als burn-out en stress begeleider. Daarbij hebben zij ook hun eigen specialisaties en disciplines als mens en in kennis, ervaring en aanpak. Hierdoor kunnen we altijd intern schakelen en samenwerken wanneer dit ten goede komt van de organisatie en medewerkers.

Strippenkaart 25 uur – Vaste Verzuimcoach

Als gevolg van Covid zien wij dat bedrijven steeds vaker bij ons een coach inhuren om preventief te werk gaan om zo het sluimerend verzuim op te lossen. De coach die we inzetten zijn voor de klanten van Bye Bye Burnout 1 dag in de week vrij geroosterd en in die uren die via een strippenkaart constructie (1 uur coaching is 1 uur van de strippenkaart) af te nemen zijn is de coach beschikbaar voor de opdrachtgever. De coach kan direct ingezet worden voor de werknemers zodat zij gebruik kunnen maken van de expertise van de coach en indien gewenst kan er ruggenspraak plaatsvinden met mijzelf of de leidinggevende. Dit bieden we aan om langdurig verzuim voor te zijn en op tijd in te grijpen. Daarnaast is het voor veel werknemers een laagdrempelige manier om geholpen te worden.

Deze waardevolle interventie vraagt normaliter om een investering van €3.125,- per strippenkaart maar wij kunnen deze jullie aanbieden voor €2.500,- (excl. BTW, excl. reiskosten à €0,19 p/km) per strippenkaart.

Mochten jullie hier gebruik van willen maken, bel of mail ons en dan zorgen we dat het in orde gemaakt wordt.

De juridische kant van vakantiedagen opnemen tijdens Corona.
Dit artikel is geschreven door Suzanne Meijers, aangesloten bij ons als Arbeidsrechtadvocaat.  

Mag een werkgever zijn werknemers eigenlijk vakantie laten opnemen?
Het korte antwoord. Ja, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Waarom zou je verplicht vakantie opleggen?
Gaan de telefoons niet over in bepaalde periodes van het jaar en blijven de mailboxen leeg? Dan kan je personeel toch net zo goed vrij zijn? Je kunt ervoor kiezen om vakantiedagen verplicht op te leggen als je je bedrijf wenst te sluiten tijdens de kerstperiode, in de zomervakantie of de dag na Hemelvaart. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Kondig duidelijk aan
Zorg voor een duidelijke aankondiging voordat je het bedrijf echt sluit. Dit doe je door in de arbeidsovereenkomst of in je bedrijfsreglement op te nemen dat je die mogelijkheid hebt. Dat kan bijvoorbeeld door iets op te nemen in de trant van:

De werkgever mag maximaal vijf werkdagen in een kalenderjaar zonder overleg met de werknemer als verplichte vakantiedagen aanwijzen. Deze aanwijzing en bekendmaking vindt plaats voor 1 januari van dat kalenderjaar. Soms staat er iets over in de cao die van toepassing is. Check die dus ook even.

Op tijd meedelen verplicht vakantie
Deel de data vervolgens op tijd mee, bijvoorbeeld aan het einde van een kalenderjaar voor het jaar daarna of anders aan het begin van het kalenderjaar. Het gaat erom dat je werknemers voldoende gelegenheid moeten hebben om zich op de vakantie voor te bereiden.

Zijn die verplichte dagen een extraatje?
Het staat je uiteraard vrij om verplichte vrije dagen cadeau te doen. Maar je hoeft die verplichte vrije dagen dus niet te geven. Blijf in ieder geval redelijk als het gaat om het aantal. Leg niet alle verlofdagen verplicht op, ook al is er wettelijk gezien geen maximum.

Wat als het verlofsaldo van je werknemer niet voldoende is?
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft. Bijvoorbeeld omdat hij eerder ook al dagen opgenomen heeft en nu tijdens de verplichte bedrijfssluiting in de knel komt. Helaas, dat komt voor jouw rekening en risico. Het is dus belangrijk een goede verlofadministratie bij te houden.

Wat als je niets regelt over verplicht dagen vakantie opnemen?
De Rotterdamse kantonrechter oordeelde onlangs nog dat Covid-19 geen grondslag is om werknemers te verplichten hun verlofuren te laten inleveren. Vragen staat wel vrij. Dus dan ben je afhankelijk van je werknemer. Als je een redelijk verzoek doet om dagen op te nemen dan stemt je werknemer waarschijnlijk eerder in. Vergeet ook niet dat vakantiedagen een herstelfunctie hebben, de zogenaamde ‘recuperatiefunctie’. Jullie hebben er natuurlijk allebei belang bij om te voorkomen dat je werknemer zich over de kop werkt. Wijs je werknemer daar dus op. Bovendien vervallen per 1 juli van elk jaar de wettelijke vakantiedagen die in het kalenderjaar daarvoor zijn opgebouwd. Herinner je werknemer daar op tijd aan. Zo voldoe je ook nog eens aan je zorgplicht.

En nu?
Kondig je tijdig en schriftelijk vooraf aan dat je bepaalde vakantiedagen oplegt?
Ja? Dan mag het. Neem in je arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement op dat je vakantiedagen verplicht mag opleggen. Stel de dagen vervolgens elk kalenderjaar op tijd vast.
Nee? Dan mag het niet en ben je afhankelijk van instemming van je werknemer.