Minder werkstress? Ideeën van collega’s toepassen zijn cruciaal

Werkstress aanpakken vergt tijd, aandacht en kennis. Dat ontbreekt vaak. Werkgevers moeten veel meer oog hebben voor de oplossingen die werkenden aandragen om werkstress tegen te gaan.

Een van de meest voorkomende werk gerelateerde gezondheidsproblemen is werkstress. Vakbondsleden zoeken hulp bij instanties zoals FNV, omdat ze niet gehoord worden door hun werkgever, en omdat het onderwerp werkdruk aan de kant wordt geschoven. Of omdat ze niet serieus worden genomen, of de door de werkgever aangedragen oplossingen geen verschil maken.

Slechts een kwart normale werkdruk
Dat werkgevers geen gehoor geven, zorgt er niet alleen voor dat steeds meer werkenden een ongezond hoge werkdruk hebben. Het zorgt er ook voor dat effectieve oplossingen buiten beeld blijven. En dat is zonde. Uit de onderzoeken van de FNV bij in totaal ruim 9000 respondenten blijkt namelijk dat slechts een kwart van de werkenden in de onderzochten organisaties een gezonde werkdruk heeft.

Lukraak wat maatregelen maakt het erger
Het is belangrijk om in te grijpen als zo’n grote groep werkenden stressklachten heeft door het werk. Werkgevers laten kansen liggen door niet naar werkenden te luisteren en aan hen oplossingen te vragen voor de werkdruk en andere werkstressoren. Niets doen of lukraak, zonder overleg wat maatregelen nemen, werkt niet. Sterker nog, dat verergert de stressklachten alleen maar.

Bij meerdere organisaties voerde de FNV twee jaar na het eerste werkdrukonderzoek weer een onderzoek uit. Dit omdat de werkgever geen maatregelen had genomen of maatregelen nam die niet de oorzaak van de werkstress aanpakten. Meer dan 80 procent van werkenden in die organisaties gaf aan dat de werkdruk verder was gestegen. ‘De bal is meteen weer terug bij de werknemers gelegd. Ik heb niet het idee dat het signaal serieus genomen is,’ liet een van de respondenten weten. ‘De structurele problemen (deadlines, te weinig personeel) zijn niet aangepakt.’

Te veel doen met te weinig mensen
Vragen aan werkenden hoe zij werkstress aan zouden pakken, kan veel verschil maken. Er zijn in de werkdrukonderzoeken duidelijke overeenkomsten te zien in de oplossingsrichtingen die werkenden zelf aandragen.

In de top drie van aangedragen oplossingen staat altijd meer personeel. Er is simpelweg te veel werk dat gedaan moet worden door te weinig mensen. Of de productiviteitsnorm ligt te hoog. Hierdoor krijgen werkenden niet alleen psychische klachten, maar ook fysieke klachten. 

Ook zijn werkenden veel tijd kwijt aan het continu inwerken van tijdelijk personeel. Of het herstellen van fouten die, logischerwijs, gemaakt worden door tijdelijk personeel. Door het nieuwe, niet goed ingewerkte personeel zijn er vaak misverstanden waardoor zaken uit de hand lopen of niet worden gezien.

Bijspringen op andere afdelingen
Ook de planning en organisatie van het werk staat vaak in de top drie. Werkprocessen zijn niet goed op elkaar afgestemd, waardoor mensen op elkaar moeten wachten of juist moeten bijspringen op andere afdelingen. 

Deadlines worden niet gehaald en de kwaliteit van het werk vermindert. Pauzes worden overgeslagen en overwerken is eerder standaard dan uitzondering. En los daarvan neemt het plezier in het werk af door een slechte planning en organisatie. 

Meer als mens gezien worden
Meer waardering vanuit het management staat ook vaak in de top drie van oplossingen om werkstress tegen te gaan. Die waardering kan onder andere bestaan uit meer zekerheid (een vast contract), een fatsoenlijk loon of meer zeggenschap over arbeidstijden. Denk aan vaste werktijden of makkelijker verlof op kunnen nemen. Of gewoon meer als mens worden gezien. Een mens waar naar geluisterd wordt. Ook als het gaat om het aanpakken van werkstress en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Oplossingen toepassen
In bovenstaand artikel heb ik heel duidelijk een aantal goede oplossingen aangegeven die de werkstress op de werkvloer significant verlagen. Maar… een succes is pas een succes als je verandering merkt. En die merk je pas als je de aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk toepast. Nou weet ik als directeur van Bye Bye Burnout maar al te goed dat het probleem m juist daarin schuilt. Ik weet maar al te goed dat bedrijven onderschatten hoe lastig het is om werkstress goed aan te pakken dus mijn verzoek is met klem om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag en verdienen ons gegarandeerd dubbel en dwars terug doordat je verzuimkosten mega dalen! En dat laatste, dat wil je!