Privacy van je zieke werknemer – 4 do’s & don’ts

Je zieke werknemer heeft recht op privacy. In je arbeidsvoorwaardenreglement of je model arbeidsovereenkomst heb je opgenomen wat je werknemer moet doen als hij ziek is. Hoe laat belt hij met wie en moet hij thuis blijven in afwachting van een oproep van de bedrijfsarts. Jouw belang is dat hij snel weer aan het werk gaat, terwijl je zieke werknemer de rust wil om te herstellen. Maar denk dus aan de privacy.

Wat mag je eigenlijk wel en niet vragen aan je zieke werknemer?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je slecht beperkt gegevens vragen als het gaat om de ziekte en de re-integratie. Je vraagt wel hoe lang je zieke werknemer verwacht weg te zijn van kantoor en of hij nog bepaalde orders heeft uitstaan waar je vanaf moet weten. Je klanten wil je immers niet kwijt. Maar je mag bijvoorbeeld niet vragen of je zieke werknemer nog kan tillen of op zijn knieën kan zitten. Ook vraag je niet of hij kan werken in de kantoortuin. Dit heeft dus allemaal te maken met de privacy van je zieke werknemer.

Maar hoe achterhaal je dan wat er aan de hand is?

Nou niet dus. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag de medische gegevens verwerken. En dus niet de casemanager, zoals het geval is bij sommige verzuimbedrijven. Dat leidt tot veel misstanden die je juist wilt vermijden.

Wat mag je wel verlangen als je oog houdt voor de privacy?

Je mag wel van je zieke werknemer verlangen dat hij zelf aangeeft hoe lang hij arbeidsongeschikt denkt te zijn. Als hij mogelijkheden ziet om wat andere taken op te pakken dan zijn gebruikelijke werk, zoals werken aan de balie of helpen bij de inpakafdeling dan zal hij dat zelf moeten aangeven. Net als dat hij denkt in plaats van fulltime te werken misschien wel alvast kan starten met twee dagen werk per week of op aangepaste tijden.

Welk oordeel ontvang je van de specialist?

De bedrijfsarts is de enige die bepaalt of je werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is. Via de ingeschakelde arbodienst of bedrijfsarts ontvang je een oordeel over de mogelijkheden en beperkingen van je zieke werknemer. Uiteraard geven die instanties alleen noodzakelijke gegevens door. Denk aan gegevens die je nodig hebt om te beoordelen of je loon moet doorbetalen. En natuurlijk ook gegevens die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Alles wat je dus nodig hebt in het kader van de re-integratie, maar niets over de precieze aard van de ziekte.

Wat mag je noteren?

Alleen de gemaakte werkafspraken. Alles wat je onderling hebt besproken over functionele mogelijkheden en beperkingen, diagnoses en behandelingen mag je als werkgever niet registreren. Dit is anders indien de bedrijfsarts de mogelijkheden en beperkingen heeft vastgesteld en gedeeld met jou en je werknemer. Dan mag je ze wel registreren. Check voor meer info de vernieuwde Arbowet.

Dus wat zijn de do’s & dont’s?
1. Informeer bij je zieke werknemer hoe het met hem gaat en wanneer hij verwacht terug te kunnen keren.
2. Vraag ook of er zaken zijn die aandacht vragen of overgedragen moeten worden tijdens zijn afwezigheid.
3. Laat het aan de bedrijfsarts en de Arbodienst over wat de mogelijkheden zijn van je zieke werknemer om te re-integreren.
4. Noteer wel de gemaakte afspraken en alles wat je onderling bespreekt.

En nu?
Zorg voor een goede en deskundige Arbodienst die werkt met hetzelfde type bedrijfsartsen.

Dit artikel heb ik mogen delen van Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. Voor meer informatie en nuttige artikelen: https://suzannemeijersarbeidsrecht.nl/ Dank je wel Suzanne voor het beschikbaar stellen van deze nuttige informatie!

Mijn naam is Mascha Mooy, CEO en oprichter van Bye Bye Burnout. Met Bye Bye Burnout helpen wij door heel Nederland – met inmiddels al steeds meer mensen – werkgevers die werknemers hebben met stressklachten of die simpelweg stress op de werkvloer willen voorkomen. Ons aanbod is geschikt van preventie tot herstel oplossing waarmee wij een significantie kostenbesparing van meer dan 100K per werknemer met een burn-out realiseren! Met ons 100 dagen traject behalen wij bizar goede resultaten en bij onze preventieworkshops is iedereen altijd – naast het serieuze gedeelte – aan het lachen. Want ook al is burn-out een zorgwekkend probleem, met een beetje humor in het leven is het een stuk aangenamer!