Medewerkers minder betrokken door Covid-19

De betrokkenheid, bevlogenheid en veerkracht van medewerkers is afgenomen. De reden? De Covid-19 pandemie. We werken al meer dan een jaar grotendeels vanuit huis. Missen de fysieke aanwezigheid van onze collega’s. Of hebben op een andere manier invulling moeten geven aan ons werk. Dit heeft impact op ons werkplezier.

Hoe zit dat precies? Een bevlogen medewerker heeft meer plezier in zijn werk, is productiever en maakt doorgaans minder fouten. Ook is het risico op een burn-out of ander ziekteverzuim kleiner. Voor zowel medewerker als organisatie is het gunstig te streven naar meer bevlogenheid en veerkracht. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar hoe doe je dat? 

 1. Vertrouwen en transparantie zijn essentieel. Wees open en eerlijk over hoe de organisatie ervoor staat. Heb er vertrouwen in dat je medewerkers gegeven de omstandigheden hun uiterste best doen. Spreek je waardering uit, daar knapt iedereen van op.
 2. Zorg voor voldoende autonomie. Hebben medewerkers de vrijheid om zelf keuzes te maken? Wat is er nodig om het gevoel van autonomie te optimaliseren?
 3. Creëer verbondenheid. Iedereen verlangt naar interactie en verbinding, het gevoel ergens bij te horen. Is er voldoende contact tussen collega’s? Voelen medewerkers zich nog onderdeel van het team? Welke behoefte ligt er?
 4. Investeer in kennis en competentie. Mogelijk is het werk door Covid-19 veranderd en zijn er nieuwe competenties nodig. Hebben de medewerkers de kennis en vaardigheden om op deze nieuwe manier te werken?
 5. Zorg voor een gezonde balans tussen werkeisen en werkhulpbronnen (o.a. autonomie, waardering). Hoe zit het met de werkdruk? Ervaart men voldoende steun van collega’s en de leidinggevende? Hoe is de balans tussen werk en privé?

Wat kun je zelf doen als medewerker om je bevlogenheid te vergroten?

 1. Zorg goed voor jezelf, zowel mentaal als fysiek. Meer vitaliteit zorgt voor meer bevlogenheid in het werk. Waar is voor jou winst te behalen? Een gezondere leefstijl of op het vlak van persoonlijke ontwikkeling?
 2. Vraag jezelf af of je werk nog bij je past. Word je er blij van? Wat zijn je persoonlijke drijfveren? Als je het niet weet, zorg dan dat je het uitzoekt. Wat vind je belangrijk en waar krijg jij energie van?
 3. Geloof in eigen kunnen en voldoende kennis en vaardigheden dragen bij aan het werkplezier. Wanneer heb jij voor het laatst een training of opleiding gedaan? Persoonlijke begeleiding zoals (loopbaan)coaching ondersteunt je in jouw groei- en veranderproces.

Welke vier type medewerkers zijn er?

 • Dead wood”: lage verbondenheid met jezelf en de organisatie. Effect: je haakt af.
 • Loose canon”: hoge verbondenheid met jezelf, maar lage verbondenheid met de organisatie. Je stelt tevredenheid boven het leveren van een bijdrage. Een mogelijk gevolg is ontslag.
 • Loyal soldier”: lage verbondenheid met jezelf, maar hoge verbondenheid met de organisatie. Effect: je raakt uitgeblust.
 • Sweet spotter”: hoge verbondenheid met jezelf en de organisatie. Jouw talent dient zowel het persoonlijk als het gemeenschappelijke doel. Het effect is dat je jezelf overtreft.

Voor een compleet beeld over jouw organisatie kun je gebruik maken van onze stresspreventie workshop . Deze workshop geeft inzicht in de inzetbaarheid en vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers. De workshop geeft o.a. antwoord op de volgende vragen:

 • Is er binnen de organisatie een grote mate van bevlogenheid of liggen burn-out en uitputting op de loer?
 • Beschikt de medewerker over voldoende persoonlijke hulpbronnen om met stressvolle situaties en verandering om te kunnen gaan?
 • Hoe ervaart de medewerker het werken tijdens de pandemie?

En mocht je nu nog steeds niet enthousiast zijn over ons, lees dan hier wat anderen over ons zeggen en waarom het van groot belang is om ons in te huren!