Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burnout

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in evenzoveel symptomen. Maar je kunt als werkgever en werknemer gelukkig ook veel doen om te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. 

Als werkgever wil je dat de verhouding tussen werk en privé bij je werknemers in balans is. Op dit moment geeft 1 op de 8 jonge ouders aan regelmatig problemen te ervaren met de combinatie van werk en gezin. Mogelijke gevolgen hiervan zijn stress, verzuim, verloop en minder productieve medewerkers. Werkgevers en leidinggevenden spelen een essentiële rol in het voorkomen hiervan. Ben jij je hier bewust van en weet je wat je hieraan kan doen? Hoe faciliteer jij als werkgever een goede werk-privé balans?

Waarom hebben we het over verzuim door stress?

Voor steeds meer mensen is het herkenbaar: het gevoel dat je je altijd in een hamsterwiel bevindt. Dit hoeft niet tot problemen te leiden, als je je energiereserves maar op tijd aan kunt vullen, je voldoende op kunt laden.

Er is niks mis met flink knallen, als je maar op tijd weer oplaadt. Hard werken betekent ook hard herstellen. Daar mag meer focus op zijn, bij werkgevers én werknemers. Maar wat als dat niet het geval is en er sprake is van ongezonde stress?

Werkstress is een groot maatschappelijk probleem

Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer 1. Een kwart van het langdurende verzuim (langer dan 6 weken) is stress gerelateerd. Dat heeft grote impact. In de eerste plaats is het heel schadelijk voor de medewerkers die de stress ervaren. Ze ervaren vaak een enorme drempel om zich ziek te melden, voelen zich schuldig en zien het als falen en dat heeft grote consequenties voor hun zelfvertrouwen en (geestelijke) gezondheid. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat momenteel uitval dreigt voor ruim vier miljoen werkende Nederlanders. Dit heeft ook te maken met de stijgende werkdruk als gevolg van de coronacrisis.

De gevolgen zijn ook groot voor organisaties: jaarlijks kost stress gerelateerd verzuim bedrijven in Nederland alleen al bijna 3 miljard euro, dit zijn de kosten van zo’n 11 miljoen verzuimdagen. Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro en daarbovenop komt nog het productiviteitsverlies van gemiddeld 50%, verlies aan continuïteit en de extra werkdruk voor collega’s. Kortom: een zeer belangrijk thema om mee aan de slag te gaan op de werkvloer.

Vrouwen vallen vaker uit door stress

Bij vrouwen zijn stress gerelateerde klachten zoals (over)spanning en burn-out 1,5 keer vaker dan bij mannen reden voor ziekmelding. Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat dit hogere verzuim voor een belangrijk deel te maken heeft met ongunstige arbeidsomstandigheden:

  • Vrouwen werken vaker in laagbetaalde banen en sectoren met meer baanonzekerheid zoals flexi contracten in de thuiszorg en de schoonmaak.
  • Vrouwen werken vaker in banen met weinig autonomie in combinatie met hoge werkeisen zoals in het onderwijs en de zorg. Een giftige combinatie die vaak leidt tot werkstress en uitval.
  • Ook ervaren vrouwen meer moeilijkheden om hun werk met zorgtaken te combineren doordat zorgtaken in het algemeen veel vaker bij vrouwen liggen dan bij mannen.

Werkgevers komen vaak te laat in actie

Uit een nieuw onderzoek naar stress gerelateerd verzuim bij vrouwen blijkt dat vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out een groot taboe ervaren op het bespreken van klachten met hun werkgever (64 procent).

Ook geeft een meerderheid van de vrouwen (60 procent) aan dat er niets werd gedaan toen zij hun klachten met hun werkgever bespraken. Hierdoor komt ondersteuning vaak te laat en is het risico op (langdurig) verzuim groot.

Het is tijd dat werkgevers rekening houden met de oorzaken van werkstress:

Naast de toenemende werkdruk blijkt de combinatie van werk en zorg een van de belangrijkste redenen voor burn-outklachten. Dat verbaast ons niet want vrouwen nemen thuis 1,5 keer zoveel zorgtaken op zich als mannen. Het is belangrijk dat werkgevers hier oog voor hebben en zij een werknemer niet alleen zien als werknemer, maar als iemand die privé ook een leven heeft en dit bespreekbaar maken.

Hoe krijg je meer grip op stress?

Hoewel preventie een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer, zien we dat er grote kansen liggen voor werkgevers om verzuim door stress te voorkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de vrouwen het gevoel heeft dat ze er zelf voor moeten zorgen niet overspannen te raken en zich niet ziekmeldt maar bijvoorbeeld eerst vakantiedagen opneemt in de hoop dat de stress daardoor ‘verdwijnt’. Dit gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit. Werkgevers komen vaak pas dan in actie. Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daar valt veel winst te behalen. Maar, in de praktijk is dit super moeilijk.

Heb je hier hulp bij nodig, dan loont het de moeite om een keer contact met me op te nemen. Ik help je er graag bij!