Hoe neemt je zieke werknemer vakantiedagen op – en laat je hem gaan?

‘Frits is al een tijd ziek en wil nu met vakantie’, Caroline ademt onrustig door de telefoon en neemt ondertussen ook haar mobiel aan. Ze zet die persoon in de wacht en gaat verder. ‘Hij zegt dat het hem dan geen dagen kost.’ Ik hum en laat Caroline verder praten. ‘Om eerlijk te zijn, vertrouw ik het niet helemaal. Kun je even kort uitleggen hoe het zit en wat de adders onder het gras zijn?’ Caroline praat verder tegen een collega. ‘Hoor eens, het is hier superdruk. Ik ga rennen. Zet jij het even op de mail?’

Hoe zit het ook alweer met de opbouw van vakantiedagen?
De algemene regel is: je werknemer bouwt vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week op aan vakantie. Frits werkte voordat hij ziek werd 40 uur per week en bouwt 160 uur per jaar aan vakantiedagen op. Frits heeft 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Naast het wettelijke minimum kun je bovenwettelijke dagen toekennen. Als Frits per jaar 25 vakantiedagen heeft, heeft hij dus 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke dagen.

En bouwt je zieke werknemer op dezelfde manier dagen op?
Sinds 1 januari 2012 is de hoofdregel dat je zieke werknemer net als elke andere werknemer op dezelfde manier vakantiedagen opbouwt. Hierop is een uitzondering mogelijk. Alle werknemers, ziek of niet ziek, hebben recht op het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kun je afwijken van de hoofdregel. Dat moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, in een cao of in een arbeidsvoorwaardenreglement. De regel die voor 1 januari 2012 standaard was, namelijk dat je zieke werknemer alleen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid werd verricht, mag je dus nog steeds opnemen in je arbeidsovereenkomsten.

Maar kan je werknemer vakantiedagen opnemen als hij ziek is?
Ja, dat kan zeker, maar overleg het voor de zekerheid altijd met de Arbodienst of de bedrijfsarts. Soms is het in het kader van de re-integratie niet wenselijk dat hij met vakantie gaat. Frits mag dus vakantiedagen opnemen. Helaas voor hem, maar die dagen worden dan wel van zijn saldo afgeboekt.

En wat als je zieke werknemer weigert vakantiedagen op te nemen?
De hoofdregel is dat wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn hebben van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Heeft Frits gewoon geen zin om met vakantie te gaan, maar was hij daartoe prima in staat? Dan komt dat voor zijn rekening en risico en vervallen zijn wettelijke vakantiedagen. Maar als Frits redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen dan geldt er een uitzondering. Er kunnen bijvoorbeeld medische redenen zijn die hem belemmeren. Frits zal aannemelijk moeten maken dat hij niet in staat was vakantie te nemen. Als Frits alleen maar weigert om aan zijn vakantiesaldo te komen zonder reden dan vervalt zijn aanspraak. Als Caroline op voorhand in de arbeidsovereenkomst met Frits al ten gunste van hem was afgeweken van de termijn van zes maanden, dan heeft hij misschien nog mazzel. Die mogelijkheid bestaat namelijk.

En als je zieke werknemer uit dienst gaat, betaal je dan zijn dagen uit?
Ja, in principe wel. Maar als je het dienstverband slapend houdt, kan je als werkgever ervoor kiezen om de opgebouwde vakantiedagen nog niet uit te betalen. Omdat het dienstverband nog niet geëindigd is, ben je hiertoe niet verplicht.

Dus hoe zit het nou?
Frits mag met vakantie. Zijn dagen worden afgeschreven van zijn verlofsaldo. Kan hij niet met vakantie, omdat medische redenen hem bijvoorbeeld belemmeren? Dan vervalt zijn aanspraak op het minimum aantal dagen niet. Voor bovenwettelijke dagen kun je een afwijkende afspraak maken.

En nu?
Overleg met de Arbodienst als je twijfelt of je je werknemer wel of niet met vakantie moet laten gaan. Neem verder een bepaling op in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsvoorwaardenreglement dat je zieke werknemers over een beperkte periode bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Dit blog is geschreven door Suzanne Meijers en hebben wij in goed overleg mogen delen. Dit omdat de content van grote waarde is voor jou! Wil je meer lezen? Hier is de link waar dit artikel staat en hier is de link naar Suzanne haar website met de meest up-to-date informatie en overige nuttige artikelen.

Mijn naam is Mascha Mooy, CEO en oprichter van Bye Bye Burnout. Met Bye Bye Burnout helpen wij door heel Nederland – met inmiddels al steeds meer mensen – werkgevers die werknemers hebben met stressklachten of die simpelweg stress op de werkvloer willen voorkomen. Ons aanbod is geschikt van preventie tot herstel oplossing waarmee wij een significantie kostenbesparing van meer dan 100K per werknemer met een burn-out realiseren! Met ons 100 dagen traject behalen wij bizar goede resultaten en bij onze preventieworkshops is iedereen altijd – naast het serieuze gedeelte – aan het lachen. Want ook al is burn-out een zorgwekkend probleem, met een beetje humor in het leven is het een stuk aangenamer!