Hoe ga je om met de bedrijfsarts? Arbeidsrecht advocaat Suzanne aan het woord!

Je werknemer meldt zich ziek. En dan? Ik schreef natuurlijk het e-book ‘Hoe ga je om met zieke werknemers?’ en dat kun je hier downloaden.

Maar als je werknemer meer heeft dan een simpel griepje komt al snel de bedrijfsarts om de hoek. Hoe ga je daarmee om? Hieronder wat tips.

Waarom een bedrijfsarts?

Je bent volgens de Arbowet verplicht om een basiscontract arbodienstverlening te hebben. Het bevat de minimale eisen voor de arbodienstverlening; de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Lees er hier meer over.

Schakel de bedrijfsarts op tijd in

In geval van ziekmelding door een werknemer rusten op grond van de Wet verbetering poortwachter op de werkgever diverse verplichtingen, zoals het direct (binnen zeven dagen) op de hoogte stellen van de bedrijfsarts van de ziekmelding.

Het bekende hotel/restaurant Van der Valk kwam er onlangs achter dat zelfs als je zieke werknemer een periode onbereikbaar is, je dat niet ontslaat van je verplichting de bedrijfsarts op de hoogte te stellen. Er was geen bedrijfsarts aan te pas gekomen om de ziekmelding van de werknemer te controleren. Van der Valk moest daarom volgens de rechter voldoen aan de door de werknemer ingestelde loonvordering.

Kortom, schakel de bedrijfsarts binnen zeven dagen in.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts geeft advies over de vraag of je zieke werknemer wel of niet in staat is om te werken en dus of hij arbeids(on)geschiktheid is.

Wat de specialist of huisarts van je werknemer zegt, doet er dus in principe niet toe. Tenminste niet als het gaat om de vraag of er gestart kan worden met re-integratie werkzaamheden bijvoorbeeld. Wel kan de bedrijfsarts zelf met toestemming van je zieke werknemer medische gegevens bij de behandelaars opvragen.

De bedrijfsarts is zelf dan weer uitdrukkelijk geen behandelaar. Hij of zij geeft alleen advies.

De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim

Alleen noodzakelijke gegevens worden aan jou doorgegeven. Denk aan gegevens die je nodig hebt om te beoordelen of je loon moet doorbetalen. En natuurlijk ook gegevens die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Alles wat je dus nodig hebt in het kader van de re-integratie, maar niets over de precieze aard van de ziekte. Dat heeft te maken met het beroepsgeheim en de privacy van je zieke werknemer. Meer weten over dat laatste onderwerp? Lees dit blog.

Hoe ziet zo’n advies er dan uit?

Via de ingeschakelde arbodienst of bedrijfsarts ontvang je een verslag over de mogelijkheden en beperkingen van je zieke werknemer. Dat advies is niet bindend.

Wat doe je als je het niet eens bent met het advies?

De bedrijfsarts is een arts en heeft een onafhankelijke positie. Het kan gebeuren dat je je niet kunt vinden in de terugkoppeling en het advies. En alhoewel het niet bindend is, leg je het toch vaak niet zomaar naast je neer.

Als jij het niet eens bent met zijn of haar oordeel kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. De kosten hiervoor zijn € 400,– per aanvraag.

De werknemer kan dat ook, maar dan voor € 100,–. En hij heeft ook de mogelijkheid tot het vragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hoe dat in zijn werking gaat en wat het verschil is, lees je in dit blog.

Wat als de arbeidsongeschiktheid niet medisch is?

Dan is er vaak sprake van een situatieve arbeidsongeschiktheid die te herleiden is naar een situatie op de werkvloer oftewel een arbeidsconflict. In dit blog omschrijf ik hoe partijen en ook hoe een bedrijfsarts daar in de regel mee omgaan.

En nu?

Zorg dat je een bedrijfsarts achter de hand hebt, met wie je snel kunt schakelen als een werknemer zich ziek meldt met meer dan alleen een griepje.

Heb je zelf nog tips over de omgang met bedrijfsartsen of ben je er één en heb je nog een goede toevoeging? Laat het ons weten!

Dit blog is ook hier te lezen en mocht ik met toestemming van Suzanne delen.

Suzanne is bij Bye Bye Burnout betrokken als freelance arbeidsrecht advocaat. Zij is naast advocaat ook ondernemer, daarvoor was zij in loondienst. Daarom denkt zij vanuit verschillende invalshoeken en dat helpt vaak bij het oplossen van een vervelende kwestie. Doordat zij vooraf de scenario’s in de zaak goed doorneemt, is haar aanpak helder. Van haar hoef je geen langdradige teksten te verwachten, maar krijg je een begrijpelijke uitleg. Suzanne heeft altijd een sterke focus op de ondernemer & werkgever gehad, zo ook bij Bye Bye Burnout. Tevens heeft Suzanne mij geholpen bij het juridische gedeelte van het Bye Bye Burnout boek. Uiteraard een noodzakelijk en onmisbaar boek voor iedere werkgever en professional die met personeel te maken heeft! Bestel het hier of download hier een voorproefje.