Hoe blijven werknemers mentaal gezond tijdens de coronacrisis?

Hoe kunnen werkgevers, HR en leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers mentaal gezond blijven tijdens de coronacrisis?
Door de pandemie en alle maatregelingen om het coronavirus in te dammen worden we allemaal gedwongen ons gedrag aan te passen. We moeten o.a. thuiswerken en op afstand van elkaar samenwerken. Introverte mensen lopen bij alle sociale beperkingen tegen andere uitdagingen aan dan mensen met een extraverte aard. Hoe kunnen HR en leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers mentaal gezond blijven tijdens de coronacrisis?

Casus
Ons spreekuur is telefonisch en ik heb iemand aan de lijn die probeert de moed er in te houden: ‘Ik ben nogal chagrijnig door de aanhoudende maatregelen. Ik ben extravert van aard en raak steeds meer gefrustreerd. Dat verbaast me omdat ik normaal gesproken wel positief ben ingesteld. Maar werk en privé blijven door elkaar lopen en ik ben al mijn bewegingsvrijheid kwijt. Ik mis het spontaan sparren en hardop denken met collega’s, de gezelligheid tijdens de lunch. Ik ben boos dat ik niet zomaar een vakantie in het buitenland kan boeken. Ik kan gewoon mezelf niet meer zijn. Mijn naaste collega is tamelijk introvert en gaat hier rustig mee om. Die vindt het heerlijk om thuis te werken. Het lijkt wel hoe extraverter je bent, hoe meer last je hebt van de collectieve opsluiting als gevolg van het coronavirus. Mijn werkplezier en motivatie brokkelt steeds verder af’.

Onze persoonlijkheid
We worden allemaal geboren met een uniek karakter. Je aard is grotendeels aangeboren en bepaalt wie je van nature bent. Karaktereigenschappen zijn moeilijk te veranderen. We hebben ons daarnaast ook eigenschappen aangeleerd om te reageren op alle sociale, fysieke en culturele factoren uit onze omgeving: dat zijn onze gewoonten. Alle eigenschappen van ons karakter en onze gewoonten bij elkaar vormen samen onze persoonlijkheid. De vijf dimensie in onze persoonlijkheid (de Big Five) zijn: persoonlijke stabiliteit, inschikkelijkheid, extraversie, nauwgezetheid en openheid. Onze persoonlijkheid bepaalt onze manier van denken, reageren en ons gedrag. Er is in de psychologie veel onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidstrekken introversie en extraversie.

Introvert en extravert
Introverte en extraverte mensen zijn verschillend in denken, communiceren en besluiten nemen. Introverten zijn bedachtzaam en gesloten, gericht op de binnenwereld en krijgen energie van op zichzelf zijn. Extraverten hebben graag mensen om zich heen, krijgen energie van sociale contacten en zijn spraakzaam en open. Naar schatting heeft een derde van de mensen introverte eigenschappen, twee derde heeft extraverte eigenschappen. Er is sprake van een glijdende schaal met de twee polen, extremen komen echter zelden voor. We zijn allemaal een mix van introverte en extraverte eigenschappen, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waar we in verkeren.

Mentaal gezond blijven in een organisatie
Het thuiswerken en omgaan met de sociale beperkingen is voor elke medewerker een individuele ervaring, geen verhaal is hetzelfde. Er zijn vele aspecten die (in meer of mindere mate) van invloed zijn, waaronder de inhoud van het werk en de werkprocessen, de thuiswerksituatie, de relatie tussen medewerker en leidinggevende. Ook spelen individuele en psychologische kenmerken een rol die gerelateerd zijn aan ons handelen en/of de beleving van het werk of de situatie. Waar we zelf invloed op hebben is op onze houding en eigen gedrag. Het virus vraagt aanpassingen in onze leefstijl: minder spontaan en sociaal behoudender. Verantwoordelijkheid voor ons gedrag ligt in onze eigen macht.

Omdat introverte en extraverte eigenschappen verankerd zitten in onze genen zullen we niet zomaar ineens anders kunnen reageren. Overigens is het één niet beter dan het ander. Zorg als HR en leidinggevenden dat je medewerkers niet met elkaar vergelijkt, ga uit van ieders eigen kwaliteiten. Medewerkers kunnen wel met een training of coaching persoonlijke vaardigheden aanleren die passend en helpend zijn. Voorbeelden zijn communicatievaardigheden of timemanagement.

Maak gebruik van de diversiteit van talenten en vermogens van medewerkers. Voorkom als HR en leidinggevenden dat je blijft hangen in onderlinge tegenstellingen in karakters maar accepteer de verschillen. Wees flexibel en focus op de gemeenschappelijke zakelijke doelen en resultaten in het werk. Een organisatie waar medewerkers zich gelijkwaardig voelen draagt bij tot een veilig werkklimaat en dit voorkomt weer bun-out op de werkvloer. Het is belangrijk dat we allemaal onze verschillende talenten en kwaliteiten kunnen inzetten zodat werken een energiebron is en bijdraagt tot meer werkplezier.

  • Ben jij van HRM, een teamleider of leidinggevende of directie?
  • Speelt er bij jou burn-out en werkstress op de werkvloer?
  • Wil jij leren hoe je burn-out en werkstress vanaf de basis oplost in je bedrijf?
  • Wil jij een nieuwe uitval door burn-out voorkomen?
  • Wil jij het ziekteverzuim door burn-out en stress op de werkvloer ook opgelost krijgen?
  • Heb jij je al meer dan eens gebogen over deze vraagstukken en wil je een duidelijk antwoord?

Dan heb ik goed nieuws! Met onze training “Burn-out uit je bedrijf” krijg je antwoord op al deze vragen.

Neem bij interesse contact met me op, want dit kostbare verzuim kunnen we oplossen, maar beter nog: voorkomen!