Re-integratie na burn-out: 2 minute read

Hieronder een blog geschreven door Maria Dekker, bij ons aangesloten als coach en momenteel ook in een training om een aantal van mijn taken binnen Bye Bye Burnout over te gaan nemen. Dit zodat ik mij volledig kan focussen op de verdere groei en professionalisering van Bye Bye Burnout, alsmede me nog meer kan focussen op sprekersopdrachten voor bedrijven en evenementen naast mijn rol als directeur.

 Veel leesplezier! Ditmaal een interessant blog over re-integratie na burn-out.

 

Nadat één van je gewaardeerde werknemers maanden uit de running is geweest, wil je als werkgever niets liever dan dat deze persoon weer gezond en met plezier aan het werk kan. In het ideale geval volledig en anders ten minste deels, opbouwend qua uren of taken. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan, de praktijk is nu eenmaal weerbarstig. Je hebt namelijk te maken met een persoon die burn-out is geweest (of daar misschien zelfs nog herstellende van is) en het is voor zo iemand over het algemeen niet makkelijk weer terug te keren naar werk. In de meeste gevallen is de burn-out (deels) gerelateerd aan werk geweest, dus kan werk in eerste instantie nog een negatieve associatie oproepen. Daarbij heeft je werknemer onder begeleiding in een veilige omgeving geleerd om te gaan met bepaalde (belemmerende) patronen of lastige situaties; de werkomgeving kan dan zeker in het begin soms uitdagend zijn.

Natuurlijk wil jij er alles aan doen om de terugkeer (ofwel naar de oude, ofwel naar een nieuwe baan) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar hoe ziet zo’n re-integratie traject er eigenlijk uit? En waar moet je als werkgever zoal op letten om zo’n traject succesvol te laten verlopen? Mede doordat re-integratie een onderdeel is in de begeleiding die we vanuit Bye Bye Burnout bieden, helpen we alle werkgevers graag een eind op weg.

  • Initiatief tot contact vanuit de werkgever blijkt in veel gevallen averechts te werken

Wanneer de werkgever een vraag of oproep doet om weer te komen werken kan de werknemer dit als druk ervaren. Het kan overhaast voelen, wat op zijn beurt weer spanningsklachten op kan roepen. Er is meer kans op een succesvolle re-integratie wanneer de medewerker zélf met een verzoek tot re-integratie komt, wanneer diegene zich daar voldoende klaar voor voelt.

  • Eerst volledig hersteld zijn en dan pas weer aan het werk gaan

Op termijn blijkt re-integratie beter uit te pakken wanneer iemand volledig hersteld is dan wanneer de werknemer nog herstellende is en op therapeutische basis halfslachtig aan het werk gaat. In het laatste geval kan de terugkeer naar werk nog te belastend of confronterend zijn, wat een volledig herstel in de weg staat. Daarentegen blijkt het in de praktijk wél bevorderlijk dat de werkgever optioneel deeltijdwerken aanbiedt; het is van belang dat de werknemer ruimte krijgt om stap voor stap het werk te hervatten als deze daar behoefte aan heeft of als de burn-outcoach/therapeut dit adviseert.

  • De werknemer heeft betekenisvolle inzichten opgedaan en verandering doorgemaakt

Voordat de werknemer weer aan het werk gaat, is het van groot belang dat deze inzicht heeft gekregen in de oorzaken van de burn-out en eigen (belemmerende) patronen. De werknemer heeft zich -onder professionele begeleiding- bepaalde nieuwe (helpende) patronen en gedrag eigen gemaakt. Het energieniveau is merkbaar verbeterd en de ex-burnouter weet wat te doen om eventuele terugval te voorkomen.

  • Met mensen werken betekent ‘op maat’ werken

Je hebt in dit geval te maken met mensen. Elk mens is anders en doorloopt zijn eigen proces op zijn eigen manier en tempo. Wees je ervan bewust dat re-integratie vraagt om maatwerk. Het re-integratie traject dat ooit succesvol bleek te zijn voor werknemer X hoeft niet persé aan te slaan bij werknemer Y. Sterker nog, wat voor de één werkt kan voor de ander averechts werken. Overleg in dit geval met de werknemer en de burn-outcoach/therapeut die betrokken is (geweest) bij het herstelproces.

  • Een volledig nieuwe start vergroot de kans op succesvolle integratie

Veel ex-burnouters keren om diverse redenen terug naar hun oude functie en werkomgeving. Toch blijkt uit de praktijk dat het werken in een andere (beter passende) functie, een andere omgeving en voor een andere werkgever een positiever effect heeft op de re-integratie en de gezondheid van de werknemer op langere termijn. In veel gevallen is het dan ook gebruikelijk dat de voormalige werkgever een outplacement traject aanbiedt. Op die manier kan de werknemer professioneel worden begeleid naar een nieuwe start.

  • Het re-integratie traject is gebaseerd op duidelijke afspraken of een plan

Werkgever en werknemer maken in samenspraak duidelijke, gestructureerde afspraken of maken samen een zogenaamd re-integratieplan waarin onder andere uren, taken, ruimte en randvoorwaarden zijn vastgelegd. De werkgever toont een respectvolle, flexibele houding en interesse, schept helderheid en is bereid waar nodig het werk aan te passen. De werknemer geeft zijn grenzen, mogelijkheden, behoeftes en tempo aan. Als de belasting op den duur te groot blijkt, is er aanpassingsruimte.

  • Bereid de terugkeer van de werknemer voor

Behalve dat re-integratie om organisatie vraagt, is het van belang dat collega’s op de hoogte zijn van de terugkeer van hun collega. Informeer hen ook over de voorwaarden waaronder deze weer (deels) aan het werk gaat. Zo krijgen zij de kans om in te zien dat de terugkerende  werknemer wellicht niet meer of nóg niet belastbaar is als voorheen.

  • Schakel een re-integratiebegeleider in

Er is altijd iemand langs de zijlijn aanwezig om op terug te vallen als er problemen zijn of het re-integratie traject niet loopt zoals gehoopt. De ideale re-integratiebegeleider is bij voorkeur een externe coach of mentor. Deze rol is niet weggelegd voor de leidinggevende vanwege diverse belangen die kunnen spelen.

  • Houd rekening met andere beïnvloedende factoren

Naast bovenstaande is het belangrijk om rekening te houden met andere factoren die een succesvolle re-integratie kunnen beïnvloeden. Denk aan: opleidingsniveau, fulltime of parttime baan, leidinggevende- of uitvoerende taken, wel/geen professionele begeleiding gehad (en hoe lang).

Natuurlijk kun je voor een uitgebreider advies of professionele begeleiding bij re-integratie na burn-out bij ons terecht! Neem gerust vrijblijvend contact op

Groet,

Maria Dekker – Bye Bye Burnout