Coronavirus en het arbeidsrecht – FAQ

In een eerder blog gaf ik 5 tips en uitleg aan werkgevers over het arbeidsrecht in relatie tot het coronavirus. Die tips kwamen kort gezegd neer op:

Inmiddels krijg ik dagelijks vragen over het coronavirus, zowel van werkgevers als van werknemers. Ik beantwoord daarom de veel gestelde vragen die ik afgelopen dagen kreeg over het coronavirus in relatie tot het arbeidsrecht.

Mag ik proeftijdontslag geven vanwege het corona virus?
Je zal maar net een nieuwe werknemer hebben aangenomen en nu blijkt dat je vanwege het coronavirus onvoldoende werk hebt. Misschien heb je zelfs helemaal geen werk meer.

En alhoewel het natuurlijk zuur is voor de aanstaande nieuwe werknemer voor je business kan het zinvol zijn gebruik te maken van het proeftijdontslag. Het mag bijna altijd, mits je maar rechtsgeldig een proeftijdbeding opnam in de arbeidsovereenkomst. Verder mag je geen misbruik maken van recht. Lees hier alles over proeftijdontslag.

Hoe moet ik mijn werknemer laten thuiswerken?
Veel werknemers werken inmiddels thuis. Het advies vanuit de regering en het RIVM is ook om werknemers zoveel mogelijk te laten thuiswerken. Bij milde klachten moeten werknemers sowieso thuisblijven.

Voor sommige beroepen gaat thuiswerken niet. Dan zal je als werkgever maatregelen nemen om je werknemers te beschermen, zoals het nemen van voldoende afstand en het voorkomen van griep en verkoudheid. Via de website van de Rijksoverheid lees je er meer over. In dit blog geef ik juridische tips over thuiswerken.

Wanneer bestaat er recht op calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof is – je raadt het al – voor calamiteiten. Het is bedoeld voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. In de situatie rondom het coronavirus zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je – nog – niet thuiswerkende werknemer erom vraagt omdat de kinderdagverblijven dicht zijn en er geen oppas te vinden is.

Het verlof kan maar een paar uren tot een paar dagen duren. Niet meer dan dat. En je betaalt het salaris tijdens het verlof gewoon door.

Mag ik mijn werknemer verplichten tijd-voor-tijd op te nemen?
Een veel gelezen blog van mij gaat over het tijd-voor-tijd principe en wat wel en niet mag in 2019. Lees hier hoe het juridisch gezien zit.

Nu krijg ik inmiddels regelmatig de vraag – meestal van werknemers – over wat er verlangd kan worden bij het opnemen hiervan? Of je het nu wel of niet juridisch gezien op orde hebt met bijvoorbeeld het vooraf schriftelijk vastleggen van die afspraken, in overleg mag je alles afspreken met je werknemer. Misschien voor de hand liggend, maar waar, het ligt aan de redelijkheid van het verzoek in relatie tot de omstandigheden.

Hoe zit het met opnemen van vakantiedagen in relatie tot het coronavirus?
Zeker met een stuwmeer aan vakantiedagen wil je je werknemers in deze tijd misschien wel verplicht dagen op te laten nemen. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit doen. Lees hier meer over de algemene situatie. In zo’n geval gaat het vaak om een paar dagen en zeker niet alle dagen. En het gaat dan meestal om een zo vroeg mogelijke aankondiging vooraf.

Een mooi voorbeeld van hoe het kan ten tijde van het coronavirus blijkt uit het volgende nieuwsbericht: ‘Werknemers zien tijdelijk af van hun winstuitkering over het jaar 2019 en zullen vakantiedagen inzetten, in ruil voor baangarantie én inkomenszekerheid voor een periode van 3 tot 6 maanden.’ Aldus het zogenaamde corona-akkoord dat gesloten is voor werknemers van Transavia.

Kortom, ook hier geldt weer: overleg met elkaar en blijf in het redelijke.

En nu?
Doe alles – voor zover mogelijk – in goed overleg. In deze rare tijden mag van werkgever en werknemer meer flexibiliteit verwacht worden. En dan val je al snel terug op de beginselen van goed werkgeverschap en goed werknemer schap. Het sleutelwoord is juist ingeval van het coronavirus nog steeds ‘overleg’.

Dit artikel is geschreven door onze arbeidsrechtadvocaat Suzanne. Wil je meer van haar artikelen lezen? Ga dan naar haar website.