Een overzicht van de 10 meest toegepaste middelen bij een burn-out

By 15 August 2016#Medicatie

Hieronder zal ik een uiteenzetting geven van de 10 meest toegepaste middelen bij een burn-out. Aangezien er geen specifieke middelen zijn voor de behandeling van een burn-out geef ik aan waarvoor de betreffende middelen eigenlijk hoofdzakelijk door de arts worden voorgeschreven.

Tevens geef ik de meest gebruikelijke doseringen weer en de bijwerkingen die kunnen optreden of andere bijkomstigheden van het betreffende middel waar je alert op moet zijn.

De genoemde middelen behoren allemaal tot dezelfde geneesmiddelgroep, namelijk de Benzodiazepinen. Deze zijn rustgevend, angstverminderend en bevorderen een goede nachtrust.

1. TEMAZEPAM

In de meeste gevallen wordt Temazepam voorgeschreven bij de kortdurende behandeling van slaapstoornissen. De gebruikelijke dosering van Temazepam is 10 tot 20 mg.

De bijwerkingen waar je vooral in het begin van de behandeling last van kunt krijgen zijn slaperigheid overdag, verminderde oplettendheid, spierzwakte, duizeligheid, verwarring, moeheid en dubbelzien. Soms (in 0,1–1% van het aantal voorschriften) kunnen er wat maag-darmstoornissen optreden, een verminderd libido, reacties op de huid of kun je meer eetlust krijgen met als gevolg gewichtstoename.

Wanneer je Temazepam gebruikt en ermee wilt stoppen zal de arts de dosering geleidelijk aan gaan verlagen. Dit is om te voorkomen dat er verslavingsverschijnselen optreden of dat de klachten in ergere mate terugkomen wanneer je abrupt stopt. Je lichaam kan namelijk afhankelijk worden van dit middel. Dit geldt ook voor de overige 9 middelen die ik hierna ga bespreken. Dit risico is groter wanneer de dosering hoger is, wanneer het middel langer gebruikt wordt en wanneer er sprake is van alcohol- en/of drugsmisbruik. Daarnaast moet bij alle middelen die aan de orde komen rekening worden gehouden met een verminderd concentratievermogen wat gevolgen heeft voor b.v. autorijden.

2. OXAZEPAM

Oxazepam wordt vaak voorgeschreven wanneer iemand last heeft van angst en/of spanning die het dagelijkse leven verstoort of bij kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen. De dosering varieert hierbij van 30 tot 40 mg per dag (tabletten van 10 mg) tot 100 tot 300 mg per dag (tabletten van 50 mg). De dosering is afhankelijk van de leeftijd en van de ernst van de klachten.

De bijwerkingen waar je last van kunt krijgen zijn hetzelfde als die van Temazepam en ook bij van dit middel kan je lichaam afhankelijk worden.

3. NITRAZEPAM

Nitrazepam wordt eveneens gegeven bij kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen maar daarnaast ook bij bepaalde vormen van epilepsie. De gemiddelde dosering bij volwassenen is 5 mg voor het slapen gaan. Bij de behandeling van epilepsie ligt de dosering wat hoger, nl op 15 mg per dag.

Wat betreft de bijwerkingen en de afhankelijkheid geldt hetzelfde als voor de bovenstaande middelen.

4. DIAZEPAM

Diazepam wordt toegepast bij angst en spanning, die zodanig is dat het normale functioneren verstoord wordt en waar ernstig geleden wordt. Daarnaast ook bij de kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen en als toevoeging aan andere middelen bij epilepsie, bij spiersamentrekkingen en bij ontwenningsverschijnselen van alcohol.

Wanneer je het krijgt voorgeschreven bij angst varieert de dosering van 2 tot 5 mg 2 tot 3 x per dag met een maximum van 30 mg per dag. Bij slaapstoornissen wordt er 2,5 tot 20 mg ‘s avonds gegeven.

In meer dan 10% van de gevallen treedt er sufheid overdag op. Vooral in het begin zul je merken dat je emoties kunnen afvlakken en dat je minder alert bent. Je kunt ook last krijgen van trillen, vermoeidheid, verwardheid, evenwichtsstoornissen en maag-darmstoornissen.

5. FLURAZEPAM

Flurazepam heeft hetzelfde toepassingsgebied als de middelen waar ik het hierboven over heb gehad. Het wordt alleen niet toegepast bij epilepsie zoals Nitrazepam en Diazepam. Flurazepam kan dan ook dezelfde bijwerkingen en afhankelijkheid veroorzaken. De begindosering is 15 mg vóór het slapen gaan, daarna kan de arts dit soms verhogen tot 30 mg.

6. LORAZEPAM

Ook lorazepam wordt ingezet bij angst, spanning en slaapstoornissen die het functioneren beïnvloeden. De begindosering bedraagt 0,5 mg 2 tot 3 x per dag en dit wordt later verhoogd naar 1 mg 2 tot 3 x per dag. Bij ernstige angsttoestanden en slaapstoornissen kan de dosering verhoogd worden naar 1,25 tot 2,5 mg verdeeld over de dag of in het laatste geval voor het slapen gaan.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn ook bij dit middel vermoeidheid, slaperigheid overdag, duizeligheid en spierzwakte. Soms kunnen hoofdpijn, depressie, dubbelzien, verminderd libido en maag-darmstoornissen optreden.

7. ZOLPIDEM

Zolpidem is een middel wat hoofdzakeljk voorgeschreven wordt bij ernstige slaapstoornissen in een dosering van 10 mg voor het slapen gaan. Je mag dit middel maximaal 4 weken achter elkaar gebruiken waarbij ook voor dit middel geldt dat de dosering geleidelijk aan verlaagd moet worden.

In 1 tot 10% van de gevallen treedt een luchtweginfectie op als bijwerking. Ook kun je last krijgen van nachtmerries, duizeligheid, hoofdpijn, geheugenverlies, diarree, misselijkheid of braken. Daarnaast kun je wat “opgefokt” raken van het middel.

8. CHLOORDIAZEPOXIDE

Chloordiazepoxide wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige angst waardoor de patiënt niet meer kan functioneren of er zwaar onder lijdt. Daarnaast werkt het slaapbevorderend en heeft het een ontspannende werking op de spieren. Er moet gestart worden met de laagst mogelijke dosering, dat is 5 tot 10 mg 3 tot 4 x per dag. In ernstige gevallen wordt 20 tot 25 mg per dag gegeven.

Dit middel veroorzaakt heel vaak slaperigheid, vermoeidheid en geheugenverlies. Met name hogere doseringen kunnen plotselinge opwinding of een verandering in psychische toestand veroorzaken.

9. BROMAZEPAM

In een dosering van 1,5 tot 3 mg per dag wordt Bromazepam toegepast bij angst en spanning waar ernstig onder geleden wordt. Bromazepam wordt niet gegeven bij slaapstoornissen, in tegenstelling tot de andere middelen. De bijwerkingen vertonen veel overeenkomst met de andere middelen en treden vooral in het begin van de behandeling op. Hierbij valt te denken aan sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte, verwardheid en dubbelzien.

10. ALPRAZOLAM

Alprazolam wordt net als veel van bovenstaande middelen gegeven bij angst en spanning. Er wordt gestart met 0,25 tot 0,5 mg per dag en dit wordt daarna doorgaans verhoogd naar 0,5 tot 3 mg verdeeld over 3 doses per dag.

Er treedt zeer vaak sufheid en slaperigheid op. In tegenstelling tot andere middelen neemt de eetlust af. Andere bijwerkingen zijn verwardheid, depressive, stoornissen in het geheugen, duizeligheid, misselijkheid, prikkelbaarheid en wazig zien.

Deze geneesmiddelen kunnen ondersteunend werken om de klachten die vaak optreden bij een burn-out te verminderen. Ze werken echter niet herstellend. Naast geneesmiddelen zijn er ook bepaalde voedingsmiddelen die je kunt nuttigen of sportieve activiteiten (waarbij Bye Bye Burnout je kan ondersteunen) die een positief effect hebben bij een burn-out. Hiervoor verwijs ik naar mijn vorige blog.