Burn-out is nog steeds een groot maatschappelijk probleem

By 22 September 2021#Burnout, #byebyeburnout

We willen als burn-out organisatie o.a. bewustwording creëren bij andere werkgevers en werknemers over burn-out klachten, wat de impact is van een burn-out op bv medewerkers en wat gevolgen zijn wanneer je deze klachten negeert. In de praktijk zien we dat er veel te weinig begrip is, maar ook dat men niet weet hoe ze ermee om moeten gaan. Daarom willen we dit onderwerp een podium geven, zodat we werkgevers handvatten kunnen geven hiermee om te gaan en ze bewust te maken wat voor invloed een burn-out op mensen heeft. 

Ons expertise gebied is burn-out begeleiding bij B2B’s. Ook zijn wij stuk voor stuk expert op het gebied van duurzaam herstel van een burn-out.  Wij spreken de taal van zowel de werkgever als werknemer. Wij werken aan een burn-outvrij Nederland. 

We willen stigma’s/taboes rond bepaalde onderwerpen doorbreken. Bewustwording en begrip creëren rondom maatschappelijke onderwerpen, welke verder gaan dan het signaleren ervan. Werkgevers MOETEN het belang van de gevolgen inzien en weten hoe ze hierop moeten acteren. Maar we willen ook medewerkers laten inzien wat zij hun werkgevers ‘moeten’ geven, zodat zij weten wat er speelt, rekening mee moet houden, et cetera. Het gaat dus uiteindelijk om acceptatie. 

Wij als organisatie zijn het zat om te voldoen aan een one-size-fits-all maatschappij. Niemand is perfect, iedereen is uniek. Met Bye Bye Burnout willen we bijdragen aan een betere maatschappij en de urgentie laten inzien van deze maatschappelijke issues. 

Steeds meer zien we in de praktijk & in het nieuws terug wat corona mentaal en fysiek op lange termijn voor invloed heeft op zowel patiënten, medewerkers, studenten en werkgevers. Zo is er gebleken dat ex coronapatiënten soms wel 6 maanden hersteltijd nodig hebben voordat ze 100% kunnen werken. Dit is lastig voor zowel de patiënt als de werkgever. 

Ook de maatregelen hebben een grote impact op mensen, met name studenten. Ze raken geïsoleerd, kampen met depressies en voelen zich ongehoord. Dit resulteert mede in onzekerheid en raken het vertrouwen kwijt. Hierdoor wordt erdoor steeds meer groepen een afstand gecreëerd richting de maatschappij. We verliezen ze uit het oog. 

Dit zijn enkele voorbeelden van maatschappelijke problemen waar onze maatschappij mee te maken heeft. Gegeven is dat werkgevers vaak het verwijt krijgen geen aandacht te willen geven aan kandidaten en/of medewerkers met mentale of fysieke gezondheidsproblemen. Dit is niet altijd het geval, vaak weten ze simpelweg niet HOE ze ermee om moeten gaan. En hier helpen wij bij door samen te werken met experts over deze specifieke maatschappelijk problematieken. 

We raadplegen hiervoor ook onze eigen medewerkers, klanten en netwerk. We gaan in op de onderliggende problemen, wat de impact is van problematiek bij patiënten, medewerkers, maar ook werkgevers. Hiermee wordt voor alle partijen inzichtelijk wat er speelt en kan er iets mee gedaan worden. Maar ook wat het gevolg is wanneer je hier als werkgever niks mee doet. 

Ik stel vaak inhoudelijke vragen over dit onderwerp. Zo wil ik graag willen weten wat de (grote) gevolgen zijn voor werkgevers, wanneer ze deze problematiek negeren bij hun werknemers en ik geef aan waarom dit zo belangrijk is om aandacht aan te besteden aan dit onderwerp en wat de impact is van een burn-out op mensen (wat doet het met hun zelfbeeld bijvoorbeeld), hoe voorkom je dit en hoe lost je het op, et cetera. Ik vind het belangrijk dat dergelijke topics als een burn-out ten alle tijden bespreekbaar moet zijn en dat er minder taboe op heerst op de werkvloer. 

Ik wil zoveel mogelijk aandacht vragen voor deze problematiek, zodat we bewustwording creëren en handvatten kunnen bieden om deze problematiek aan te pakken. Wij weten wat de effectiviteit ervan is, hebben praktijkervaring en veel kennis. En dat is precies wat er nodig is om bewustwording te creëren en werkgevers de nodige handvatten te geven. Plus, ook wij streven naar een burn-outvrij Nederland. 

Ik zet met liefde mijn netwerk in om burn-out de aandacht te geven die het verdient en om experts met werkgevers te koppelen. Het zou fantastisch zijn als we met mijn netwerk kunnen overtuigen van de noodzaak om burn-out klachten  aan te pakken en werkgevers weten bij welke expert ze terecht kunnen om deze klachten aan te pakken. 

 Door alle samenwerkingen die we aangaan (ook met ervaringsdeskundigen en bedrijven) hebben we een extra groot bereik om burn-out awareness en exposure te creëren. Kijk maar eens naar mijn ‘In de media’ pagina of lees mijn boek. Mocht je nou te maken hebben met burn-out op de werkvloer, dan kun je hier lezen hoe wij dat oplossen en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Contact met me opnemen mag altijd.